SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Helsinki, FINLAND


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ            PÖRSSITIEDOTE 17.7.2019 KLO 9.00

YLI 8 PROSENTIN MYYNNIN KASVU, POSITIIVINEN LIIKEVOITTO TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Huhti-kesäkuu 2019: liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Neljänneksen lopun kassa oli vahva.

 • Liikevaihto oli 4,0 miljoonaa euroa (4–6/2018: 3,7 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).
 • Katsauskauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,01 euroa)

Tammi–kesäkuu 2019: Liikevaihto laski 21,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta oli hieman negatiivinen ja kauden lopun kassa pysyi vahvana.

 • Liikevaihto 6,6 miljoonaa euroa (1-6/2018: 8,5 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,01 euroa)

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 81,5 % (30.6.2018: 89,0 %), ja likvidit varat olivat 11,2 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT      
       
milj. euroa4–6/20194–6/20181–6/20191–6/2018Muutos %1–12/2018
       
Liikevaihto4,03,76,68,5-21,918,3
Liikevoitto/-tappio0,4-0,1-0,90,0-4 536,10,5
  % liikevaihdosta9,3-2,5-13,40,2-5 779,03,0
Tulos ennen veroja0,30,0-1,00,0-2 376,60,6
Tulos0,20,0-1,00,0-13 679,50,5
       
Oman pääoman tuotto, %  -7,10,1-12 537,03,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -6,80,3-2 153,74,1
Likvidit varat  11,211,7-4,513,5
Nettovelkaantumisaste, %  -81,6-95,714,7-93,5
Omavaraisuusaste, %  81,589,0-8,581,6
       
Osakekohtainen tulos, euroa0,00-0,01-0,04-0,01-213,7-0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euroa0,320,320,320,321,10,37TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Toinen vuosineljänneksemme oli positiivinen: myyntimme kasvoi ja palasimme kannattavuuteen.

Taloudellinen tuloksemme

Toisen vuosineljänneksen myynti oli 4,0 miljoonaa euroa, mikä oli 8,5 % enemmän kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä ja 48,0 % enemmän kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka liikevaihtomme paranikin selvästi, vuosineljän­nes­ten välinen myynnin suuri vaihtelu on muistutus liikevaihtomme volatiliteetista jatkaessamme siirtymistä lisenssi­myyn­nistä kohti ohjelmistotilauksiin perustuvaa myyntimallia. Jatkuva tarkka kulukontrolli tasoittaa kuitenkin tulosvai­ku­tuksia. Toinen vuosipuolisko on myös liiketoimin­nas­samme tyypillisesti myynnillisesti vahvempi kuin ensimmäinen, joten aloitamme vuoden kolmannen neljänneksen hyvissä asemissa.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa, mikä oli selvä parannus sekä viime vuoden toiseen neljän­nek­seen (-0,1 miljoonaa euroa) että kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen (-1,3 miljoonaa euroa) verrattuna. Jatkoimme vuosi­neljänneksen aikana hallintokulujen tarkkaa kontrollia ja pienensimme edelleen immateriaalioikeuksiemme hallinta­kuluja.

Hallinnon ja immateriaalioikeuksien hallinnan onnistuneiden tehostamistoimenpiteiden ansioista pystyimme kasvattamaan investointeja tuotekehitykseemme, vaikka kokonaiskustannuksemme olivat vertailukautta pienemmät.

Toisen vuosineljänneksen voitto oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä oli myös selvä parannus sekä viime vuoden toiseen neljän­nekseen (0,0 miljoonaa euroa) että kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen (-1,2 miljoonaa euroa) verrattuna. Hyvä onnistuminen ylläpitosopimusten uusinnassa vahvisti toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirtaa, mutta se jäi hie­man negatiiviseksi, ja myyntisaamisemme kasvoivat, koska useita kauppoja tehtiin neljänneksen lopulla. Taseemme ja kassa­tilanteemme ovat edelleen vahvoja ja ne mahdollistavat strategiamme toteuttamisen.

Myyntisuorituksemme

APAC-alueen myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä yli 70 % vuoteen 2018 verrattuna, EMEA-alueen myynti kasvoi 4 % ja Americas-segmentin (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) myynti laski 5 %. Americas oli edelleen selvästi suurin alueemme ja 49 % myynnistä tuli sieltä. EMEA-alueen osuus myynnistä oli 29 % ja APAC-alueen osuus oli 22 %.

Jatkuvien tuottojen laskutus kasvoi selvästi vertailujaksosta, mikä osoittaa, että jatkuvat tuottomme ovat vahvalla poh­jalla. Sopimusuusintojen hyvä tahti ja kykymme kasvattaa useiden avainasiakkaiden laskutusta kuvastaa asiakkaidemme vahvaa luottamusta meihin ja sitä, kuinka tärkeitä tuotteemme ovat heidän liiketoimintakriittisessä infrastruktuurissaan. Tämä tuotto vahvistaa myös kykyämme investoida SSH200-kasvuvisiomme toteuttamiseen.

Toisen vuosineljänneksen aikana solmimme myös uusia kumppanuuksia. Yksi merkittävä kumppanuus on globaali sekä PrivX®- ja Universal SSH Key Manager® (UKM) -tuotteen kattava kumppanisopimus Tech Mahindran kanssa. Teimme sekä PrivX- että UKM-toimituksia uusien kumppaneiden (kumppanuudet solmittu loppuvuonna 2018 tai alkuvuonna 2019) kanssa ja tuemme partnereita aktiivisesti heidän aktiivisten myyntiprojektiensa edistämisessä.

Painotamme yhä enemmän kumppanuuksia myyntimme osana ja keskitymme entistä enemmän pelkän partnerihankinnan sijaan pitkäaikaisten ja menestyksekkäiden kumppanisuhteiden rakentamiseen. Tech Mahindra on hyvä esimerkki siitä, mihin suuntaan haluamme mennä kumppanisuhteissamme: molemmille osapuolille arvoa luoviin suhteisiin, joilla tarjoamme entis­tä parempaa palvelua suurasiakkaillemme.

Saimme useita merkittäviä UKM-lisenssien tilauksia Fortune 500 -yhtiöiltä ja kiinnostus tuotetta kohtaan kasvoi edelleen etenkin Yhdysvalloissa. UKM-tilauksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehnyt merkittävä teknologiayritys aloitti tuotteen käyttöönoton vaiheistetun laajentamisen tämän vuosineljänneksen aikana.

Tectia®-tuoteperheemme lisenssi- ja ylläpitomyynti oli vahvaa ja saimme suuren koko yrityksen kattavan Tectia-tilauksen merkittävältä aasialaiselta pankilta.

PrivX-liiketoiminta

PrivX:n asiakaskunta laajeni ja suurten yritysten mielenkiinto tuotetta kohtaan kasvoi vuosineljänneksen aikana. Teimme useita uusia kauppoja ja toimitimme ohjelmiston esimerkiksi Western Unionille, joka on maailman johtava kansainvälisiä rahasiirtopalveluja tarjoava yritys. PrivX:n otti käyttöön myös esim. suuri eurooppalainen teollisuusyritys, useat euroop­pa­laiset ja amerikkalaiset digitaaliset kasvuyhtiöt sekä kansainvälisiä keskikokoisia finanssialan yrityksiä. Nämä asiakkaat ovat edelläkävijöitä, jotka näkevät SSH.COM:in zero trust -pohjaisen pääsynhallintamallin merkityksen ja ovat ensimmäisten joukossa hyötymässä PrivX:n tarjoamasta parantuneesta turvallisuudesta, nopeammasta käyttöönotosta ja kasvavasta tuottavuudesta.

Julkistimme PrivX:stä lähinnä startup-yrityksille tarkoitetun ilmaisversion kesäkuun alussa. Ilmaisversion vahva kysyntä ensimmäisen neljän viikon aikana julkaisun jälkeen kuvastaa PrivX:n kaltaisten modernien pilvipääsynhallinta­järjestelmien kysynnän kasvamista.

Koska olemme tehneet strategisen päätöksen myydä PrivX:ää ohjelmistotilausmallilla, tuotteen vaikutus liikevaihtoomme vuosineljänneksen aikana oli vielä varsin pieni, mutta myynti rakentaa kasvavaa jatkuvaa liikevaihtoa.

NQX®-liiketoiminta

Julkistimme NQX-tuotteesta versioita, joissa on merkittäviä uusia toiminnallisuuksia: sertifikaattituki, keskitetty hallinta­toiminto, high availability -ominaisuudet ja laajennettu laitetuki. Kasvatimme myös tuoteperhettä entistä pienemmällä ja halvemmalla Nano-versiolla, joka laajentaa NQX:n käyttömahdollisuuksia uudenlaisiin sovelluksiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus sertifioi kesäkuussa NQX:n version 1.1.0 hyväksytyksi salausratkaisuksi kansalliseen STIII-suojaustasoon (luottamuksellinen tieto) luokitelluille tiedoille.

Operatiiviset saavutukset

Toisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme joulukuussa 2018 julkistamamme asiakaskeskeisen organisaation jalkauttamista. Kasvatimme organisaation osaamista ja työskentelimme systemaattisesti asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen paran­tamiseksi entisestään.

Saavutimme useita operatiivisia virstanpylväitä vuosineljänneksen aikana:

 • Julkistimme PrivX-tuotteen ilmaisversion kesäkuun alussa
 • Julkistimme useita uusia versioita NQX-, UKM-, Tectia- ja PrivX-tuotteista
 • Käynnistimme asiakkaiden suosittelualttiutta luotaavat Net Promoter Score -mittaukset (NPS). Tulokset vaihtelivat hyvästä erinomaiseen, eikä vastaajien joukossa ollut lainkaan tuotteisiimme kielteisesti suhtautuvia arvostelijoita
 • Kehitimme edelleen työkalujamme uusien liiden generoimiseksi ja virtuaalimyyntimalliamme, mikä auttaa kiihdyttämään myyntiä tulevina vuosineljänneksinä

Jatkoimme PrivX Business Programin yhteydessä kehitettyjen nopeampien ja ketterämpien tuotekehitysprosessien käyttöön­ottoa läpi tuotekehityksen. Ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia ja kykenimme esimerkiksi lyhentämään UKM-tuotteen kehityssyklejä.

SSH200-kasvuvisio ja yhtiön toiminta-ajatus ja tehtävä

Julkistimme 4.6.2019 SSH:n hallituksen hyväksymän SSH200-kasvuvision, joka tähtää 200 miljoonan euron vuotuiseen liike­vaih­toon identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinoilla 2020-luvun loppuun mennessä.

Visio nojautuu vahvaan, tutkimukseen perustuvaan näkemykseen tietoturvateknologian ja -markkinoiden sekä asiakkaiden tarpeiden kehittymisestä 2020-luvulla.  Näkemyksemme mukaan nimenomaan älykäs pääsynhallinta on tulevina vuosina kes­keinen alue organisaatioiden tietoturvassa. Tämä on markkinasegmentti, johon keskitymme ja jossa se tavoittelee kasvua PrivX:n kaltaisten avaintuotteidemme uusilla sukupolvilla.

Kasvuvision rakentamisen yhteydessä arvioimme ja uudistimme SSH:n tehtävää ja toiminta-ajatusta. Nämä toimintamme peruspilarit pohjautuvat yrityksemme kulttuuriin, kyvykkyyksiin, arvoihin ja siihen, minne haluamme SSH:n kehittyvän.

SSH:n päivitetty tehtävä on: “We make digital safer”. Tämä heijastaa sekä juuriamme että tulevaisuuden tahtotilaamme ja on samalla jatkumolla kuin se henki, jossa SSH perustettiin vuonna 1995.

SSH:n päivitetty toiminta-ajatus on: “We craft proactive, foundational security solutions that power intelligent access”. Toiminta-ajatus kuvastaa ylpeyttä työstämme ja tuotteistamme, sitä kuinka SSH:n entiset, nykyiset ja tulevat tuotteet ovat tietoturvan perustuskiviä ja uskoamme siihen, että älykäs pääsynhallinta on jatkossa entistä tärkeämpi osa pilviaikakauden kasvavia tietoturvamarkkinoita.

Loppuvuoden näkymät

Tietoturvamarkkinoiden kehitys jatkuu hyvänä. Tietoisuus SSH-avainten hallintaan liittyvistä riskeistä kasvaa etenkin Yhdysvalloissa, mikä lisää asiakkaiden kiinnostusta UKM:ään ja siihen liittyviin palveluihin.

PrivX-tuotteen markkinatilanne paranee edelleen. Merkittävät analyytikot kuten Gartner ja IDC ovat nimenneet Privileged Access Management -segmentin yhdeksi yritysten tietoturvan pääprioriteetiksi, ja nopeasti vahvistuva Zero Trust -trendi tukee PrivX:n ydinviestejä.

Vaikka tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja markkinatilanne on suotuisa, odotamme silti edelleen huomattavaa myynnin vaihtelua eri vuosineljänneksillä koska suurien kauppojen ajoitus on epävarmaa ja kehitämme jatkuvasti myyntimalliamme jatkuvien ohjelmistotilauksien suuntaan. Kuten tiedotimme SSH200-kasvuvision julkistamisen yhteydessä, visio ei vaikuta julkaistuun ohjeistukseemme vaan se pysyy ennallaan:

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelu­myynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHTO

Konsernin huhti–kesäkuun liikevaihto oli 4,0 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 21,9 %.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 53,2 prosenttia (45,0 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 26,3 prosenttia (29,8 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 20,5 prosenttia (13,5 prosenttia). Liikevaihdosta 0,0 prosenttia (11,8 prosenttia) koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO      
       
milj. euroa4–6/20194–6/20181–6/20191–6/2018Muutos %1–12/2018
       
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA      
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka2,02,13,53,8-7,79,0
  Aasia ja Tyynenmeren alue0,90,51,41,118,72,4
  Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka1,11,11,72,5-30,84,2
  Globaalit rojaltituotot0,00,00,01,0-100,02,7
  Yhteensä4,03,76,68,5-21,918,3
       
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN      
  Lisenssimyynti1,70,72,22,5-12,45,6
  Konsultointi ja muut0,10,90,21,9-89,04,3
  Jatkuvat tuotot2,22,14,34,13,38,5
  Yhteensä4,03,76,68,5-21,918,3

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin
raportointikauden 2019 liikevaihdon lasku olisi ollut 25,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2018.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Huhti–kesäkuun liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli -0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat huhti–kesäkuussa -1,7 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät yhden prosentin edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–kesäkuussa -3,7 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,3 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 30.6.2019 oli 20,6 miljoonaa euroa (30.6.2018 19,4 miljoonaa euroa; 31.12.2018 24,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 11,2 miljoonaa euroa (30.6.2018 11,7 miljoonaa euroa, 31.12.2018 13,5 miljoonaa euroa) eli 54,3 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä oli 1,0 miljoonaa euroa (30.6.2018 0,0 miljoonaa euroa, 31.12.2018 0,2 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä kasvoi 0,4 miljoonaa euroa 31.12.2018 tilanteeseen verrattuna johtuen IFRS 16 Vuokrasopiukset -standardin käyttöönotosta ja vuokrasopimusvelkojen kasvusta. Kesäkuussa 2019 Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottama pääomalaina kasvoi 0,4 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonasta eurosta 0,6 miljoonaan euroon. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -81,6 prosenttia (30.6.2018 -95,7 prosenttia, 31.12.2018 -93,5 prosenttia). Omavaraisuusaste 30.6.2019 oli 81,5 prosenttia (30.6.2018 89,0 prosenttia, 31.12.2018 81,6 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat valuuttakurssituotoista ja -tappioista, korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus sekä rahoitussopimusvelkoihin liittyvista korkokuluista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -1,0 miljoonaa euroa (-0,9 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -2,3 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat huhti–kesäkuussa -1,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa), mikä vastasi 28,8 prosenttia liikevaihdosta (31,4 prosenttia). Huhti–kesäkuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–kesäkuussa -2,3 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa), mikä vastasi 34,5 prosenttia liikevaihdosta (28,5 prosenttia). Tammi–kesäkuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,7 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 86 (30.6.2018: 85; 31.12.2018: 85). Henkilöstömäärä nousi yhdellä henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja edellisen vuoden loppuun verrattuna (1,2 prosenttia).

Henkilöstöstä 36,0 prosenttia (40,0 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 50,0 prosenttia (43,5 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 14,0 prosenttia (16,5 prosenttia) hallinnossa.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä.  Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Kuivala, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Anne Marie Zettlemoyer ja Sam Curry sekä uutena jäsenenä Sauli Kiuru. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala ja varapuheenjohtajaksi Sauli Kiuru.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 2 220 063 kpl (3 289 064 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 1,11 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,48 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (28.6.2019) noteeraus 1,46 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 %, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 % sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

 SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.6.2019 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.


Suurimmat riskit:

 • makrotalousympäristön epävarmuus
 • kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • strategian toteuttamisen ongelmat
 • avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2019 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.


RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus 30.6.2019 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2018 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Uudet ja muuttuneet standardit

Muutamat uudet ja muuttuneet standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2019 alkaneella tilikaudella. Konsernin oli muutettava laatimisperiaatteitaan ja tehtävä takautuvasti oikaisuja ottaessaan käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin.

Laatimisperiaatteiden muutokset

Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti määräaikaisina sopimuksina kahdesta kolmeen vuoteen, mutta niitä voi olla mahdollista jatkaa. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Vuoteen 2018 saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla. Painotettu keskimääräinen diskonttokorko oli 7,5 %.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:

 • käyttöoikeusomaisuus – kasvua 0,5 miljoonaa euroa
 • pitkäaikaiset velat – kasvua 0,2 miljoonaa euroa
 • lyhytaikaiset velat – kasvua 0,3 miljoonaa euroa

Osavuosikatsauksessa 30.6.2019 taseeseen ja vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä tuloslaskelmaan on kirjattu vuokrasopimuksia seuraavasti:

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA 
  
milj. Euroa30.6.2019
VARAT 
Pitkäaikaiset varat 
Käyttöoikeusomaisuus - kiinteistöt0,4
Yhteensä0,4
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat0,1
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat0,3
Yhteensä0,4


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA  
   
milj. Euroa4-6/20191-6/2019
Muut vuokrasopimukset-0,0-0,0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-0,1-0,2
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut-0,0-0,0
Yhteensä kirjattu tuloslaskelmaan-0,1-0,2TAULUKOT

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     
      
milj. euroa4–6/20194–6/20181–6/20191–6/20181–12/2018
      
Liikevaihto4,03,76,68,518,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-0,1-0,2-0,3-0,6-1,4
Bruttokate3,93,56,47,916,9
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,00,00,0
      
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut-1,7-2,0-3,7-4,1-8,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut-1,1-1,1-2,3-2,4-5,1
Hallinnon kulut-0,6-0,5-1,3-1,4-2,7
Liikevoitto/-tappio0,4-0,1-0,90,00,5
      
Rahoitustuotot ja -kulut-0,10,1-0,10,00,0
Voitto/tappio ennen veroja0,30,0-1,00,00,6
Verot-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0
Tulos0,20,0-1,00,00,5
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille0,30,0-0,90,00,8
Määräysvallattomien osuus-0,10,0-0,10,0-0,3
 0,20,0-1,00,00,5
      
Muu laaja tulos     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     
  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot0,0-0,1-0,0-0,1-0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä0,3-0,1-1,0-0,10,4
      
      
Jakautuminen:     
Emoyrityksen omistajille0,3-0,1-0,9-0,10,7
Määräysvallattomien osuus-0,10,0-0,10,0-0,3
 0,3-0,1-1,0-0,10,4
      
Osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa0,00-0,01-0,04-0,01-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,00-0,01-0,04-0,01-0,01


LYHENNETTY KONSERNIN TASE   
    
milj. euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
  Aineelliset hyödykkeet0,10,10,2
Käyttöoikeusomaisuus0,4 - -
  Aineettomat hyödykkeet5,44,85,2
  Sijoitukset0,00,00,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä6,04,95,4
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus0,0 0,00,0
  Lyhytaikaiset saamiset3,42,85,4
  Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet0,00,00,0
  Rahavarat11,211,713,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä14,614,518,9
    
Varat yhteensä20,619,424,2
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma   
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma11,712,213,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus0,70,00,8
Oma pääoma yhteensä12,412,214,2
    
Pitkäaikaiset velat   
Lainat0,60,00,2
Muut pitkäaikaiset velat0,1--
Pitkäaikaiset velat yhteensä0,70,00,2
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset velat7,47,29,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä7,47,29,8
    
Oma pääoma ja velat yhteensä20,619,424,2
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA     
         
 Jakautuminen emoyrityksen omistajille  
milj. euroaOsake-pääomaHybridilainaMuuntoeroSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensäMääräys-vallattomien osuusYhteensä
Oma pääoma 1.1.20181,212,0-1,322,1-21,212,8-12,8
         
Muutos0,0 -0,10,2-0,8-0,6--0,6
Nettovoitto    0,00,0-0,0
Oma pääoma 30.6.20181,212,0-1,422,3-21,912,20,012,2
         
Muutos0,0 0,00,00,40,20,5 0,5
Konsernirakenteen muutos1    -0,1-0,11,11,0
Nettovoitto    0,80,8-0,30,5
Oma pääoma 31.12.20181,212,0-1,422,7-21,113,40,814,2
         
Muutos  0,0 -0,8-0,8 -0,8
Nettovoitto    -0,9-0,9-0,1-1,0
Oma pääoma 30.6.20191,212,0-1,422,7-22,711,70,712,4
1 Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli määräysvallaton omistaja Kyberleijona Oy:ssä 35 prosentin omistusosuudella. Sijoituksen määrä oli 1,0 miljoonaa
euroa ja lisäksi Suomen Erillisverkot Oy antoi 0,2 miljoonan euron pääomalainan Kyberleijona Oy:lle.   


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   
milj. euroa1–6/20191–6/20181–12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta-0,7-0,21,2
  josta käyttöpääoman muutos-0,8-1,2-1,2
Investointien rahavirta-1,0-0,9-2,3
Rahoituksen rahavirta-0,6-0,70,9
    
Rahavarojen muutos-2,3-1,9-0,2
    
Rahavarat katsauskauden alussa13,513,513,5
Valuuttakurssivaikutus0,00,10,2
Rahavarat katsauskauden lopussa11,211,713,5


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   
    
milj. euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Hybridilainan korko0,20,20,7
Vuokravakuudet0,10,10,1
    
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut   
  1 vuoden kuluessa0,00,30,3
  1-5 vuoden kuluttua0,00,40,2
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT   
    
milj. euroa1–6/20191–6/20181–12/2018
Liikevaihto6,68,518,3
Liikevoitto/ -tappio-0,90,00,5
  osuus liikevaihdosta, %-13,40,23,0
Tulos ennen veroja-1,00,00,6
  osuus liikevaihdosta, %-14,30,53,0
Oman pääoman tuotto, %-7,10,13,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %-6,80,34,1
Korolliset nettovelat-10,2-11,7-13,3
Omavaraisuusaste, %81,589,081,6
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-81,6-95,7-93,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen1,00,92,3
  osuus liikevaihdosta, %15,711,112,3
Tutkimus- ja kehityskulut-2,3-2,4-5,1
  osuus liikevaihdosta, %34,528,527,9
Henkilöstö keskimäärin878382
Henkilöstö kauden lopussa868585


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   
    
euroa1–6/20191–6/20181–12/2018
Laimentamaton osakekohtainen tulos2-0,04-0,01-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos2-0,04-0,01-0,01
Oma pääoma/osake, euroa0,320,320,37
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl38 80238 46738 578
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl38 80238 51038 802
Osakkeen kurssikehitys euroina   
  Keskikurssi1,482,042,00
  Alin1,111,721,60
  Ylin1,972,272,27
Osakkeen kurssi kauden lopussa1,462,151,68
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa56,582,865,2
Osakevaihto, milj. kpl2,26,27,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä5,716,220,2
Osakevaihto, milj. euroa3,312,715,6
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)neg.neg.neg.
Osakekohtainen osinko0,000,000,00
Osinko tuloksesta, %0,000,000,00
Efektiivinen osinkotuotto, %0,000,000,00
2 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2019 julkaistaan 23.10.2019.  

Helsingissä 17.7.2019

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com