Ola Cabs ansökan om Zbee i Cardiff är godkänd

Lerum, SWEDEN


Det indiska app-taxibolaget Ola Cabs ansökan om att få köra taxi med Zbee i Cardiff i Storbritannien är nu godkänd av stadsrådet. Ola Cabs har beviljats tillstånd för att använda Zbee som taxi genom en speciellt framtagen ’Private Hire-licens’ för elektrisk trehjulig taxi inom de centrala delarna av Cardiff.

Clean Motion har fått en förfrågan om möjligheten att kunna leverera fordon för en tänkt pilot i Storbritannien av Ola Cabs. Taxibolaget har uttryckt att företagets utsläppsfria, eldrivna fordon har en unik design som skulle göra sig idealt för korta transporter inne i städer och bidra till en effektivt transportsätt runt om i Storbritannien.

Diskussioner pågår fortfarande mellan Clean Motion och Ola Cabs om hur piloten ska genomföras, tillståndet gäller c:a 20 fordon med syftet att utvärdera affärsmodellen och för att möjliggöra en nationell utrullning runt om i Storbritannien. Piloten i Cardiff kommer i så fall att bli den första helt utsläppsfria taxitjänsten i landen. 

Ola Cabs är en av världens största taxiplattformar och är verksam i över 125 städer runt om i Indien. De är även verksamma i Australien, Nya Zeeland och Storbritanien (där de har genomfört över 1 miljon resor sedan starten förra året).

Lerum 2019-07-26

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Sveder
Sales & Marketing, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: christoffer@cleanmotion.se


Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla
verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion
har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets
transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket
god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar
stadstrafikmiljö.


Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W
Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se