Halvårsrapport 2019 fra Totalbanken A/S

Aarup, DENMARK


Halvårets resultat efter skat stiger med 12,4 mio.kr. (49 %) og udgør et overskud på 37,6 mio.kr. mod 25,2 mio.kr. i samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 20,2 % p.a.  
I et marked med høj konkurrence har Koncernen i 2019 øget udlånet med 132 mio.kr. (7 %) til 1.896 mio.kr. Gebyrer og provisionsindtægter øges med 7,3 mio.kr. (29 %). Fremgangen kan især henføres til meget høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet. 
Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 9,5 mio.kr. mod en indtægt på 0,6 mio.kr. i samme periode året før. Kursreguleringer er på niveau med samme periode året før og udgør en indtægt på 3,2 mio.kr.

Koncernen opjusterer forventningen til årets resultat før skat med 4 mio.kr. fra intervallet 48-53 mio.kr. til 52-57 mio.kr. på baggrund af en høj aktivitet i første halvår og en tilfredsstillende udvikling i nedskrivningerne. 
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet og udviklingen. Med halvårets resultat er det bestyrelsens forventning, at Koncernen fastholder fokus på at øge udlånet og tiltrække flere nye kunder.

Attachment


Attachments

Halvårsrapport 201906