Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Totalbanken A/S

Aarup, DENMARK


I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a foretager Totalbanken A/S hermed indberetning om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Totalbanken A/S.

Attachment


Attachments

2019-20 Ledende medarbejderes transaktioner