Viking Line: Justerade resultatutsikter för verksamhetsåret 2019.

Mariehamn, FINLAND


Viking Line Abp        INSIDERINFORMATION                   25.09.2019, kl. 16.15

Justerade resultatutsikter för verksamhetsåret 2019.

Till följd av resultatutvecklingen har styrelsen beslutat justera resultatutsikterna för 2019. Styrelsens bedömning är att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.

De tidigare publicerade resultatutsikterna var att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.

Verksamhetsöversikten för perioden januari–september 2019 publiceras den 25 oktober 2019.


Viking Line Abp

StyrelsenJan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses  jan.hanses@vikingline.com  / +358 18 270 00