Generalforsamling i Seluxit A/S, den 22. oktober 2019

Aalborg, DENMARK


Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Seluxit A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14 
Aalborg, 22. oktober 2019 

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Seluxit A/S, hvor følgende blev besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

  • Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte Selskabets reviderede årsrapport for 2018/19 og meddelte decharge til Selskabets direktion og bestyrelse.
  • Bestyrelsens forslag om at årets negative resultat skulle overføres til det kommende regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten, blev godkendt.
  • Bestyrelsen forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2019/20, blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag om at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 3 medlemmer blev godkendt. Mille Tram Lux blev genvalgt som medlem af bestyrelsen, mens Torben Storgaard og Peter Lyck blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
  • Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
  • Bestyrelsens forslag om introduktion af næstformandspost ved ændring af punkt 8.3 og 8.5 i Selskabets vedtægter blev godkendt.
  • Endelig blev bestyrelsens forslag til ændringer af ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Seluxit A/S” og konsekvensrettelse af datoen for vedtagelse heraf i punkt 12.1 i Selskabets vedtægter godkendt.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Torben Storgaard som formand og Peter Lyck som næstformand.

For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux.
Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. Følg desuden med i nyheder fra Seluxit på

Seluxit A/S
Hjulmagervej 32B
9000 Aalborg
Denmark
Tel.: +45 46 922 722
E-mail: investor@seluxit.com
Web: www.seluxit.com
CVR/VAT nr. 29388237
Certified Adviser
Norden CEF ApS, V/ John Norden
Kongevejen 365, 2840 Holte
Denmark
Tel.: +45 20 720 200
E-mail: jn@nordencef.dk
Web: www.nordencef.dk
CVR/VAT nr. 31933048

Om Seluxit:
Seluxit er en Internet of Things (IoT) virksomhed. Vi hjælper producenter af fysiske produkter med at forbinde dem til Internettet, og få værdi af de data der genereres. Seluxits vision er at blive en væsentlig del af historien om Internet of Things – og hvordan vi som mennesker kan drage fordele af IoT produkter og systemer, samtidig med vi bevarer vores datasikkerhed og privatliv.