SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.– 30.09.2019

Helsinki, FINLAND


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ            PÖRSSITIEDOTE 23.10.2019 KLO 9.00

LIIKEVAIHTO KASVOI 5,7 PROSENTTIA, LIIKETOIMINNAN TULOS PARANI SELVÄSTI

Heinä–syyskuu 2019: Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia. Katsauskauden tulos oli -0,0 miljoonaa euroa, mikä oli selvä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta oli selvästi positiivinen ja vuosineljänneksen lopun kassa pysyi vahvana.

 • Liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa (7–9/2018: 3,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -0,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,03 euroa)

Tammi–syyskuu 2019: Liikevaihto laski 14,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui lähinnä patenttilisenssitulojen puuttumisesta. Liiketoiminnan rahavirta oli hieman positiivinen ja kauden lopun kassa pysyi vahvana.

 • Liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa (1–9/2018: 11,9 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,04 euroa)

Yhtiön omavaraisuusaste oli edelleen hyvä 81,1 prosenttia (30.9.2018: 87,7 prosenttia) ja likvidit varat olivat 11,6 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT      
       
milj. euroa7–9/20197–9/20181–9/20191–9/2018Muutos %1–12/2018
       
Liikevaihto3,63,410,311,9-14,018,3
Liikevoitto/-tappio-0,2-0,8-1,1-0,744,40,5
  % liikevaihdosta-5,1-22,3-10,5-6,267,93,0
Tulos ennen veroja-0,0-0,8-1,0-0,827,50,6
Tulos-0,0-0,8-1,0-0,825,20,5
       
Oman pääoman tuotto, %  -7,4-6,121,33,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -6,9-5,819,34,1
Likvidit varat  11,611,50,813,5
Nettovelkaantumisaste, %  -85,7-87,72,3-93,5
Omavaraisuusaste, %  81,186,4-6,281,6
       
Osakekohtainen tulos, euroa-0,01-0,03-0,04-0,04-12,7-0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euroa0,320,330,320,33-3,80,37


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Ohjelmistoliiketoimintamme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä, ja paransimme kannattavuuttamme selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Lisenssimyyntimme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 25,0 prosenttia vertailukauteen nähden. Myös jatkuvien tuottojen liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia vertailujaksosta. Tämä osoittaa, että ohjelmistoliiketoimintamme on vahvalla pohjalla, ja jatkamme sen kehittämistä kasvuvisiomme mukaisesti.

Konsultoinnin ja muun liikevaihdon lievä pienentyminen johtui lähinnä asiakasprojektien aloitus- ja toteutusaikatauluista. Myös asiakkaiden tapa aloittaa tuotteidemme käyttöönotto pienemmistä kokonaisuuksista vaikuttaa hieman konsultointitulojen määrään.

Taloudellinen tuloksemme

Kolmannen vuosineljänneksen myynti oli 3,6 miljoonaa euroa, mikä oli 5,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 kol­man­nella neljänneksellä (3,4 miljoonaa euroa). Jatkoimme vuosi­neljänneksen aikana kulujen tarkkaa kontrollia, ja hallintokulujen lievä 0,2 miljoonan euron kasvu johtui vertailukelpoisuuteen vaikut­tavista eristä, kuten onnistuneeseen EU-rahoituksen hakemiseen liittyvistä konsultointikuluista. Kolmannen vuosineljänneksen liiketappio oli - 0,2 miljoonaa euroa, mikä oli selvä parannus viime vuoden kolmanteen neljän­nek­seen (-0,8 miljoonaa euroa) verrattuna.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -0,0 miljoonaa euroa, mikä oli myös selvä parannus edelliseen vuoteen verrattuna
(-0,8 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli positiivinen. Taseemme ja kassa­tilanteemme ovat edelleen vahvoja ja ne mahdollistavat strategiamme toteuttamisen.

Myyntisuorituksemme

Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen myynti jatkoi vahvaa kasvuaan – vuoden 2018 kol­manteen vuosineljännekseen verrattuna kasvu oli 47,4 prosenttia. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti kasvoi 1,9 prosenttia ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMERICAS) alueen myynti laski 8,5 prosenttia. Pohjois- ja Etelä-Amerikka oli edelleen selvästi suurin alueemme ja 51,3 prosenttia myynnistämme tuli sieltä. EMEA-alueen osuus myynnistä oli 18,2 prosenttia ja APAC-alueen osuus kasvoi 30,5 prosenttiin.

Vuosineljänneksen aikana saimme uusia Universal SSH Key Manager® (UKM) -lisenssien tilauksia kansainvälisiltä suuryhtiöiltä, mukaan lukien merkittävä aasialainen finanssialan toimija ja pohjoisamerikkalainen Fortune 500 finanssialan toimija. Saimme myös lisätilauksia vanhoilta asiakkailtamme.

Tectia®-tuoteperheemme lisenssi- ja ylläpitomyynti jatkuu vahvana ja osaltaan luo meille mahdollisuuksia toteuttaa kasvuvisiotamme. Teimme esimerkiksi suuren koko konsernin kattavan Tectia-lisenssisopimuksen erään Kaakkois-Aasian merkittävimmän pankin kanssa ja teimme merkittävän Tectia SSH Server for IBM z/OS -tuotetta koskevan kaupan suuren eurooppalaisen autovalmistajan kanssa.

Ylläpitoliiketoimintamme jatkuu vahvana. Vuosineljänneksen aikana saimme historiamme suurimman ylläpitouusinnan merkittävältä globaalilta asiakkaaltamme ja teimme useita muita suuria ylläpitouusintoja.

PrivX-liiketoiminta

Vuosineljänneksen aikana PrivX Free -ohjelmamme herätti aktiivista mielenkiintoa valitsemassamme kohderyhmässä ja yli 2000 asiakasta rekisteröityi ohjelmaan. Saimme vuosineljänneksen aikana myös useita uusia maksavia PrivX-asiakkaita ja käynnistimme tuotteen koekäytön useiden uusien asiakkaiden kanssa.

PrivX:n kiinnostavuuden kasvua kuvastaa myös se, että PrivX:stä kiinnostuneiden kävijöiden määrä verkkosivuillamme on kasvanut 142% vertailukauteen verrattuna ja myyntisuppilomme arvo oli noin kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Saamme asiakkailtamme ja uusilta tuotteen käyttäjiltä erittäin positiivista palautetta tuotteen käyttöönoton helppoudesta ja käytettävyydestä ja samalla hankimme jatkuvasti arvokasta lisätietoa asiakkaiden tulevaisuuden tarpeista ja toiveista.

Gartner listasi raportissaan “Remove Standing Privileges Through a Just-in-Time PAM Approach” PrivX:n edellä­kävijä­tuottee­na, joka toteuttaa uutta tapaa hoitaa käyttövaltuushallintaa niin, että pysyviin pääsyoikeuksiin liittyvät riskit saadaan eli­mi­noi­tua. Syyskuun lopussa julkaistun dokumentin huomioarvo on ollut hyvä ja yli 30000 kävijää on tutustunut sivuillamme raporttiin hyvin lyhyessä ajassa.

Jatkamme työtämme johtavien tietoturva-alan analyytikkojen kanssa: tavoitteemme on jatkuvasti lisätä markki­noi­den tietoisuutta Zero Trust -pohjaisen pääsynhallintamallin merkityksestä. Tavoitteemme on myös kertoa markkinoille entis­täkin tehokkaammin kyvystämme ratkaista asiakkaiden tietoturvaongelmia modernilla teknologialla, joka tarjoaa parempaa turvallisuutta ja nopeamman käyttöönoton, ja parantaa tuottavuutta.

Koska olemme tehneet strategisen päätöksen myydä PrivX:ää ohjelmistotilausmallilla, tuotteen vaikutus liikevaihtoomme vuosineljänneksen aikana oli vielä varsin pieni. Tehostunut lead generation ja inside sales ‑prosessimme tukee PrivX:n – ja myös muiden tuotteiden – myyntisuppilon merkittävää kasvattamista ja sitä kautta kasvavan jatkuvan liikevaihdon luomista.

NQX®-liiketoiminta

NQX-tuotteen tekninen kehitys etenee hyvin ja tuotteen uusinta versiota esiteltiin vuosineljänneksen aikana avain­asiak­kaille.

Jakson aikana olemme myös vastanneet Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään STIII -tason salaintuotteita
koskevaan tietopyyntöön, mikä on merkittävä askel kaupallisen yhteistyön eteenpäin viemiseksi ja kertoo myös konk­reet­tisesti asiakastarpeesta uuden sukupolven salainlaitteelle. Julkisten hankintaprosessien pitkän keston vuoksi emme kuitenkaan odota tuotteelta merkittävää liikevaihtoa tämän vuoden aikana.

EU-rahoitus

EU myönsi vuosineljänneksen aikana Horizon 2020 -ohjelman SME-instrumentin puitteissa yhtiöllemme noin 2,0 miljoonaa euroa tukea PrivX-tuoteperheen tuotekehitykseen, markkinointiin ja uusien ominaisuuksien markkinoille tuomiseen seuraavan 24 kuukauden aikana. Hankkeen virallinen rahoitussopimus allekirjoitettiin syyskuun lopussa.

Tukea ei tuloutettu vielä kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tämä rahoitus nopeuttaa PrivX-tuotekehitystä merkittävästi ja mahdollistaa merkittävien lisäresurssien hankkimisen tuotteen markkinoille tuomiseen.  Pidämme tämän erittäin vaikeasti saatavan rahoituksen myöntämistä yhtiöllemme selkeänä merkkinä siitä, että PrivX on myös objektiivisesti arvioiden merkittävä eurooppalainen tietoturvainnovaatio, jolla on huomattava kasvupotentiaali. Tämä rahoitus on ensimmäisiä konkreettisia askelia tiellämme SSH200-vision rahoituksen ja tarvittavien resurssien varmis­tamiseksi.

Olemme käynnistäneet rekrytoinnit EU-rahoitusta saavan projektin toteuttamiseksi ja useat uudet osaajat ovat jo aloittaneet tiimissämme tämän ansioista. Rekrytoinnit jatkuvat neljännen vuosineljänneksen aikana.

Loppuvuoden näkymät

Tietoturvamarkkinoiden kehitys jatkuu hyvänä. Tietoisuus SSH-avainten hallintaan liittyvistä riskeistä kasvaa, mikä lisää asiakkaiden kiinnostusta UKM:ään ja siihen liittyviin palveluihin. Asiakkaamme kuitenkin aloittavat suuret käyttöönottoprojektit asteittain, mikä tarkoittaa sitä, että uudet asiakkuudet näkyvät liikevaihdossamme samalla tavalla asteittain, mikä tuo liikevaihtomme tervetullutta tasaisempaa kehitystä suurien yksittäiskauppojen sijaan.

PrivX-tuotteen markkinatilanne paranee edelleen. Merkittävät analyytikot kuten Gartner ja KuppingerCole tunnistavat staattisten tunnisteiden käytön yhdeksi suurimmista tietoturvariskeistä, mikä on täydellisesti linjassa PrivX:n ydinviestien kanssa. Samalla jatkuvat uutiset kasvavista tietoturvauhista ja vakavista tietoturvavuodoista lisäävät yritysten johdon tietoisuutta haasteesta ja ratkaisujen löytämisen tärkeydestä, minkä uskomme tarkoittavan sitä, että markkinoiden kasvu tulee jatkumaan vahvana.

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelu­myynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksen takia.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen myyntisuppilomme on vahva ja pidämme ensimmäisen yhdeksän kuukauden hieman tavoitteitamme hitaammasta kasvusta huolimatta ohjeistuksemme ennallaan. Tavoitteemme saavuttaminen edellyttää kuitenkin tiettyjen merkittävien sopimusten toteutumista neljännen vuosineljänneksen aikana.

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä–syyskuun liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi–syyskuun liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 14,0 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 52,5 prosenttia (49,1 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 23,5 prosenttia (26,6 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 24,0 prosenttia (15,9 prosenttia). Liikevaihdosta 0,0 prosenttia (8,4 prosenttia) koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO      
       
milj. euroa7–9/20197–9/20181–9/20191–9/2018Muutos %1–12/2018
       
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA      
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka1,92,05,45,8-8,09,0
  Aasia ja Tyynenmeren alue1,10,72,51,930,02,4
  Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka0,70,62,43,2-24,24,2
  Globaalit rojaltituotot0,00,00,01,0-100,02,7
  Yhteensä3,63,410,311,9-14,018,3
       
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN      
  Lisenssimyynti1,31,03,43,5-1,65,6
  Konsultointi ja muut0,10,20,32,1-85,24,3
  Jatkuvat tuotot2,32,26,56,33,48,5
  Yhteensä3,63,410,311,9-14,018,3

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan liikevaihdostaan Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin
tammi-syyskuun liikevaihdon lasku olisi ollut 17,9 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä–syyskuun liiketappio oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Tulos oli -0,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuun liiketappio oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä–syyskuussa -1,7 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 10,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–syyskuussa -5,4 miljoonaa euroa (-6,6 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-3,6 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -2,0 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 8,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

TASE JA RAHOITUS

 SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä katsauskauden aikana. Taseen loppusumma 30.9.2019 oli 21,3 miljoonaa euroa (30.9.2018: 21,0 miljoonaa euroa; 31.12.2018: 24,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 11,6 miljoonaa euroa (30.9.2018: 11,5 miljoonaa euroa; 31.12.2018: 13,5 miljoonaa euroa) eli 54,1 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä oli 0,9 miljoonaa euroa (30.9.2018 0,2 miljoonaa euroa, 31.12.2018: 0,2 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä kasvoi 0,4 miljoonaa euroa 31.12.2018 tilanteeseen verrattuna johtuen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta ja vuokrasopimusvelkojen kasvusta. Kesäkuussa 2019 Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottama pääomalaina kasvoi 0,4 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonasta eurosta 0,6 miljoonaan euroon. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -85,7 prosenttia (30.9.2018: -87,7 prosenttia; 31.12.2018: -93,5 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 81,1 prosenttia (30.9.2018: 86,4 prosenttia; 31.12.2018: 81,6 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-syyskuussa olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa valuuttakurssituotoista ja -tappioista sekä korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus sekä rahoitussopimusvelkoihin liittyvistä korkokuluista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -1,5 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat pienenivät tarkastelujaksolla -2,2 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat heinä–syyskuussa -1,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), mikä vastasi 34,2 prosenttia liikevaihdosta (33,9 prosenttia). Heinä–syyskuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–syyskuussa -3,5 miljoonaa euroa (-3,6 miljoonaa euroa), mikä vastasi 34,4 prosenttia liikevaihdosta (30,1 prosenttia). Tammi–syyskuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 86 (30.9.2018: 80; 31.12.2018: 85). Henkilöstömäärä kasvoi kuudella henkilöllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja yhdellä henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (1,2 prosenttia).

Henkilöstöstä 36,0 prosenttia (38,8 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 50,0 prosenttia (46,3 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 14,0 prosenttia (15,0 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä.  Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Kuivala, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Anne Marie Zettlemoyer ja Sam Curry sekä uutena jäsenenä Sauli Kiuru. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala ja varapuheenjohtajaksi Sauli Kiuru.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 2 542 028 kpl (3 745 681 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 1,11 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,47 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.9.2019) noteeraus 1,36 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 prosenttia, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 prosenttia sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2019 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Suurimmat riskit:

 • makrotalousympäristön epävarmuus
 • kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • strategian toteuttamisen ongelmat
 • avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2019 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus 30.9.2019 päättyneeltä yhdeksältä kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2018 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Uudet ja muuttuneet standardit

Muutamat uudet ja muuttuneet standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2019 alkaneella tilikaudella. Konsernin oli muutettava laatimisperiaatteitaan ja tehtävä takautuvasti oikaisuja ottaessaan käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin.

Vuokrasopimusstandardin käyttöönoton vaikutukset ja uudet laskentaperiaatteet esitetään alla. Muilla standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin eivätkä ne vaatineet jälkikäteen tehtäviä oikaisuja.

Laatimisperiaatteiden muutokset

Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti määräaikaisina sopimuksina kahdesta kolmeen vuoteen, mutta niitä voi olla mahdollista jatkaa. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Vuoteen 2018 saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla. Painotettu keskimääräinen diskonttokorko oli 7,5 %.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:

 • käyttöoikeusomaisuus – kasvua 0,5 miljoonaa euroa
 • pitkäaikaiset velat – kasvua 0,2 miljoonaa euroa
 • lyhytaikaiset velat – kasvua 0,3 miljoonaa euroa

Osavuosikatsauksessa 30.9.2019 taseeseen ja vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä tuloslaskelmaan on kirjattu vuokrasopimuksia seuraavasti:

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA 
  
milj. Euroa30.9.2019
VARAT 
Pitkäaikaiset varat 
Käyttöoikeusomaisuus – kiinteistöt0,3
Yhteensä0,3
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat0,1
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat0,2
Yhteensä0,4


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA  
   
milj. Euroa7-9/20191-9/2019
Muut vuokrasopimukset-0,0-0,0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-0,1-0,2
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut-0,0-0,0
Yhteensä kirjattu tuloslaskelmaan-0,1-0,3


TAULUKOT

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     
      
milj. euroa7–9/20197–9/20181–9/20191–9/20181–12/2018
      
Liikevaihto3,63,410,311,918,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-0,1-0,1-0,4-0,7-1,4
Bruttokate3,53,39,911,216,9
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,00,00,0
      
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut-1,7-2,3-5,4-6,6-8,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut-1,2-1,2-3,5-3,6-5,1
Hallinnon kulut-0,8-0,6-2,0-1,8-2,7
Liikevoitto/-tappio-0,2-0,8-1,1-0,70,5
      
Rahoitustuotot ja -kulut0,2-0,00,1-0,00,0
Voitto/tappio ennen veroja-0,0-0,8-1,0-0,80,6
Verot-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0
Kauden tulos-0,0-0,8-1,0-0,80,5
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille0,0-0,8-0,8-0,80,8
Määräysvallattomien osuus-0,1-0,0-0,2-0,0-0,3
 -0,0-0,8-1,0-0,80,5
      
Muu laaja tulos     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     
  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-0,1-0,0-0,1-0,1-0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä-0,1-0,8-1,1-0,90,4
      
      
Jakautuminen:     
Emoyrityksen omistajille-0,1-0,8-1,0-0,80,7
Määräysvallattomien osuus-0,1-0,0-0,2-0,0-0,3
 -0,1-0,8-1,1-0,90,4
      
Osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa-0,01-0,03-0,04-0,04-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa-0,01-0,03-0,04-0,04-0,01


LYHENNETTY KONSERNIN TASE   
    
milj. euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
  Aineelliset hyödykkeet0,10,10,2
  Käyttöoikeusomaisuus0,3 - -
  Aineettomat hyödykkeet5,54,95,2
  Sijoitukset0,00,00,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä6,05,05,4
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus0,00,00,0
  Lyhytaikaiset saamiset3,84,55,4
  Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet0,00,00,0
  Rahavarat11,611,513,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä15,416,018,9
    
Varat yhteensä21,321,024,2
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma   
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma11,711,813,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus0,71,10,8
Oma pääoma yhteensä12,412,914,2
    
Pitkäaikaiset velat   
Lainat0,60,20,2
Muut pitkäaikaiset velat0,10,00,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä0,70,20,2
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset velat8,37,99,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä8,37,99,8
    
Oma pääoma ja velat yhteensä21,321,024,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA     
         
 Jakautuminen emoyrityksen omistajille  
milj. euroaOsake-pääomaHybridilainaMuuntoeroSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensäMääräys-vallattomien osuusYhteensä
Oma pääoma 1.1.20181,212,0-1,322,1-21,212,8-12,8
         
Muutos0,0 -0,10,6-0,7-0,2--0,2
Konsernirakenteen muutos1    -0,1-0,11,11,0
Nettovoitto    -0,8-0,80,0-0,8
Oma pääoma 30.9.20181,212,0-1,422,7-22,711,81,112,9
         
Muutos0,00,00,00,00,10,0 -0,0
Nettovoitto    1,61,6-0,31,3
Oma pääoma 31.12.20181,212,0-1,422,7-21,113,40,814,2
         
Muutos  -0,1 -0,7-0,9 --0,9
Nettovoitto    -0,8-0,8-0,2-1,0
Oma pääoma 30.9.20191,212,0-1,522,7-22,611,70,712,4

1 Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli määräysvallaton omistaja Kyberleijona Oy:ssä 35 prosentin omistusosuudella. Sijoituksen määrä oli 1,0 miljoonaa euroa ja lisäksi Suomen Erillisverkot Oy on antanut 0,6 miljoonan euron pääomalainan Kyberleijona Oy:lle.

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   
milj. euroa1–9/20191–9/20181–12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta0,1-1,51,2
  josta käyttöpääoman muutos-0,4-2,2-1,2
Investointien rahavirta-1,5-1,5-2,3
Rahoituksen rahavirta-0,70,90,9
    
Rahavarojen muutos-2,2-2,1-0,2
    
Rahavarat katsastuskauden alussa13,513,513,5
Valuuttakurssivaikutus0,30,10,2
Rahavarat katsastuskauden lopussa11,611,513,5


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   
milj. euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
Hybridilainan korko0,50,50,7
Vuokravakuudet0,10,10,1
    
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut   
  Yhden vuoden kuluessa0,00,30,3
  1-5 vuoden kuluessa0,00,30,2


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT   
    
milj. euroa1–9/20191–9/20181–12/2018
Liikevaihto10,311,918,3
Liikevoitto/ -tappio-1,1-0,70,5
  osuus liikevaihdosta, %-10,5-6,23,0
Tulos ennen veroja-1,0-0,80,6
  osuus liikevaihdosta, %-9,4-6,33,0
Oman pääoman tuotto, %-7,4-6,13,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %-6,9-5,84,1
Korolliset nettovelat-10,6-11,3-13,3
Omavaraisuusaste, %81,186,481,6
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-85,7-87,7-93,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen1,51,52,3
  osuus liikevaihdosta, %14,812,512,3
Tutkimus- ja kehityskulut-3,5-3,6-5,1
  osuus liikevaihdosta, %34,430,127,9
Henkilöstö keskimäärin878282
Henkilöstö kauden lopussa868085
    
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   
    
euroa1–9/20191–9/20181–12/2018
Laimentamaton osakekohtainen tulos2-0,04-0,04-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos2-0,04-0,04-0,01
Osakekohtainen oma pääoma0,320,330,37
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl38 80238 50638 578
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl38 80238 80238 802
Osakkeen kurssikehitys euroina   
  Keskikurssi1,472,032,00
  Alin1,111,721,60
  Ylin1,972,272,27
Osakkeen kurssi kauden lopussa1,361,871,68
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa52,672,665,2
Osakevaihto, milj. kpl2,511,17,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä6,628,920,2
Osakevaihto, milj. euroa3,722,615,6
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)neg.neg.neg.
Osakekohtainen osinko0,000,000,00
Osinko tuloksesta, %0,000,000,00
Efektiivinen osinkotuotto, %0,000,000,00
2 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.


VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee taloudellisen raportointiaikataulun vuodelle 2020 myöhemmin tänä vuonna.

Helsingissä 23.10.2019

SSH Communications Security

Hallitus

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com