ÅF Pöyry valittu St1:n suunnittelukumppaniksi uuden biojalostamon investointiprojektiin Ruotsin Göteborgiin

Helsinki, FINLAND


ÅF Pöyry Lehdistötiedote 4.11.2019 klo 11:00 (EET)

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon St1:ltä liittyen uuden biojalostamon investointihankkeeseen. Göteborgiin rakennettava jalostamo on St1:n historian suurin yksittäinen investointi. Investoinnin arvo on noin 1,5 miljardia kruunua. ÅF Pöyryn toimeksianto sisältää kaikki suunnitteluosa-alueet sekä hankinta- ja aikataulutuspalvelut. Investointihankkeeseen kuuluu sekä uudet yksiköt että olemassa olevien yksiköiden parantaminen ja uusi varastointialue.

Energiayhtiö St1:n visio on oman uusiutuvan energian tuotannon jatkuva kehittäminen ja vahvistaminen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi eri sektoreilla. Saavuttaakseen tämän yhtiö pyrkii kehittämään ja kaupallistamaan ympäristömyönteisiä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotta fossiiliset polttoaineet voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä. St1:n jalostamo Göteborgissa on yksi maailman energiatehokkaimmista. Sillä on merkittävä rooli yhtiön vision toteuttamisessa ja edistyneiden uusiutuvien polttonesteiden strategian täytäntöönpanossa.

St1 on päättänyt rakentaa vedyn tuotantolaitoksen, jotta jalostamolla voidaan aloittaa uusiutuvan dieselin valmistus. Uuden jalostamon tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia uusiutuvaa HVO-dieseliä (Hydrogenated Vegetable Oils) vuodessa. Tätä liikennepolttonestettä voidaan sekoittaa dieseliin tai diesel voidaan korvata sillä. Tuotanto pyritään aloittamaan vuoden 2022 alussa.

”Olemme ylpeitä ollessamme mukana St1:n hankkeessa, jossa tavoitteena on valmistaa uusiutuvia polttoaineita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi”, sanoo Mikael Fränckel, ÅF Pöyryn Prosessiteollisuus-divisioonan Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja. ”Olemme varmoja, että valittuna kumppanina palvelumme ja teknologiset ratkaisumme tulevat vastaamaan St1:n tarpeita.”

”Uusiutuvien polttoaineiden strategiamme tavoitteena on saavuttaa kunnianhimoiset 2030 ilmastotavoitteet kotimarkkinoillamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Meille on erittäin tärkeää vähentää liikennepolttonesteiden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi tuotantomme avulla,” sanoo Bo-Erik Svensson, St1-jalostamon toimitusjohtaja. ”Olemme valinneet ÅF Pöyryn suunnittelukumppaniksemme, jotta pystymme toteuttamaan hankkeen haluttujen vaatimusten ja aikataulun puitteissa.”

St1:n päämäärä taistella ilmastonmuutosta ja sen seurauksia vastaan kehittämällä uusiutuvaa energiaa on täysin linjassa ÅF Pöyryn vision ja tavoitteiden kanssa.

”Tavoitteenamme on olla osa asiakkaidemme menestystä luomalla kestävän kehityksen mukaisia tulevaisuuden ratkaisuja. Odotamme yhteistyötä St1:n kanssa tässä hankkeessa ja teemme yhdessä tulevaisuutta seuraaville sukupolville," sanoo Jörgen Katz, yksikön vetäjä ÅF Pöyryn Prosessiteollisuus-divisioonassa.


Lisätietoja:

Tuukka Sormunen, johtaja kemianteollisuus ja biojalostus, Prosessiteollisuus
Puh: +358405026162
e-mail: tuukka.sormunen@poyry.com

Mikael Fränckel, johtaja, Prosessiteollisuus Ruotsi
Tel: +46 10 505 87 06

ÅF Pöyry on merkittävä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Kehitämme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat hyödyntämään kaupungistumisen ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Olemme yli 16 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille ympäri maailman. Making Future.

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiayhtiö, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia kestävän kehityksen mukaisia energiaratkaisuja. Se keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on 1300 St1- ja Shell-jakeluasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä, ja sen palveluksessa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 770 henkilöä. www.st1.eu