Periodeoplysning for 3. kvartal 2019 fra Totalbanken A/S

Aarup, DENMARK


 Overskud på 68,2 mio.kr. før skat forrenter egenkapitalen med 22,6 % p.a. I årets første ni måneder realiserer Totalbanken et overskud før skat på 68,2 mio.kr. mod 38,6 mio.kr. i samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 22,6 % p.a. mod 15,0 % p.a. i samme periode året før. Koncernen har senest opjusteret til et forventet resultat i niveauet 65-75 mio.kr. for året 2019.
Attachment


Attachments

Periodeoplysning 201909