Valberedning nominerar Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse

Växjö, SWEDEN


11 november 2019

PRESSRELEASE 

Valberedning nominerar Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse

Valberedningen i Arcoma AB meddelar idag att den avser att nominera Jesper Söderqvist som ordinarie medlem i bolagets styrelse vid Årsmötet 20 maj 2020. Valberedningen återkommer med sitt fullständiga förslag i samband med kallelse till Årsmötet.

För ytterligare information var god kontakta:
Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande
Telefon: 070-512 00 21
E-mail: lars.kvarnhem@priego.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019, kl. 18:00

För mer information om Arcoma, besök www.arcoma.se

Attachment


Attachments

191111 Pressrelease Valberedning nominerar Jesper Söderqvist