Science Based Targets initiative hyväksyi Metson ilmastotavoitteet


Science Based Targets initiative hyväksyi Metson ilmastotavoitteet

Metso Oyj:n lehdistötiedote 27.11.2019 klo 13:45 paikallista aikaa

Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt Metson kasvihuonekaasupäästötavoitteet. Tavoitteet ovat osa Metson ilmasto-ohjelmaa (Climate Program), ja niitä sovelletaan toimintoihin, joista aiheutuu merkittäviä päästöjä: tuotantoon, hankintaan, saapuvaan ja lähtevään kuljetukseen, sekä Metson tuotteisiin.

SBTi on aloite, jonka toteuttavat yhteistyössä CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF). Aloite pyrkii edistämään tieteeseen pohjautuvaa tavoitteiden asettamista sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti. Metso on alallaan yksi ensimmäisistä yhtiöistä, jotka ottavat osaa SBTi-aloitteeseen ilmaston lämpenemisen estämiseksi.

Metso vähentää päästöjä tuotteiden koko elinkaaren ajan

Suorien ja epäsuorien (Scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjen osalta Metso on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 25% omassa tuotannossaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoite saavutetaan investoimalla uusiutuvaan energiaan sekä parantamalla energiatehokkuutta tuotantoprosesseissa.

Metso peräänkuuluttaa kestävää kehitystä omien toimintojensa lisäksi myös sen tavarantoimittajilta. Tämä tarkoittaa, että hankintakuluilla mitattuna 30% tavarantoimittajista täytyy asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2024 mennessä. Metso tavoittelee myös 20% vähennystä kuljetuspäästöihin vuoteen 2025 mennessä tehostamalla kuljetusreittejä ja optimoimalla varastosijainteja (Scope 3 kasvihuonekaasupäästötavoite).

Laaja-alaisen tutkimus- ja kehitystyönsä ansiosta Metso on onnistunut merkittävästi vähentämään energiankulutusta asiakkaiden prosesseissa. Jotta kehitys jatkuisi myönteisenä, Metso pyrkii tuotteidensa avulla vähentämään asiakkaidensa energiaintensiivisimpien prosessien kasvishuonekaasupäästöjä 10%:lla vuoteen 2025 mennessä. Tavoitetta tukee Metson asettamat energiatehokkuusvaatimukset kaikille tutkimus- ja kehitystyöprojekteille. Lisäksi Metso hyvittää 100% lentopäästöistään vuoteen 2021 menessä sekä  jatkaa uusien tapojen kehittämistä päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi toimistoissa.

”Olemme erittäin iloisia saadessamme ratifioinnin tieteeseen pohjautuville hiilidioksipäästötavoitteillemme. Ilmasto-ohjelmamme on tärkeä askel kohti päästövähennystavoitteitamme, sekä oleellinen osa Metson pyrkimystä toimia luotettavana ja vastuullisena kumppanina asiakkaillemme. Tavoitteemme on parantaa asiakkaidemme tuottavuutta kestävästi ja otamme kaikki sidosryhmämme mukaan sen saavuttamiseksi”, sanoo Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Metson Scope 1 -päästöt aiheutuvat tuotannossa käytettävistä polttoaineista, Scope 2 -päästöt ostetun energian tuotannosta ja Scope 3 -päästöt kuljetuksista, hankinnoista, matkustamisesta sekä tuotteiden käytöstä.

Lisätietoa on saatavilla englanniksi Metson verkkosivuilla https://www.metso.com/company/sustainability/climateprogram/.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup 

Lisätietoja:

Kaisa Jungman, kestävän liiketoiminnan kehittämisen johtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3272, sähköposti: kaisa.jungman@metso.com  

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Liite

climate-program