Storaktionærmeddelelse fra Totalbanken A/S

Aarup, DENMARK


 Totalbanken A/S har den 24. januar 2020 modtaget følgende storaktionærmeddelelse: Marble Road Group ApS skal hermed meddele, i henhold til Lov om Kapitalmarkeder, at Marble Road Group ApS dags dato har solgt aktier i Totalbanken A/S, således at der samlet ejes under 5,00 % af stemmerettighederne og selskabskapitalen. Kontaktperson for denne meddelelse er bankdirektør Ivan Sløk på tlf. 63 457 000.


Attachment


Attachments

2020-04 Storaktionærmeddelelse 20200124