Årsrapport 2019 fra Totalbanken A/S

Aarup, DENMARK


Årets resultat før skat udgør 79,9 mio.kr. mod 43,1 mio.kr. året før. Det er en fremgang på 36,8 mio.kr. (86 %). Resultatet forrenter egenkapitalen med 19,7 % p.a. Skat af årets resultat udgør 5,8 mio.kr. mod 0,2 mio.kr. året før. Dermed bliver resultatet efter skat et overskud på 74,2 mio.kr. mod 42,9 mio.kr. året før.

Året 2019 er positivt påvirket af ekstraordinære begivenheder på flere områder; Koncernen havde indtjening fra salget af Sparinvest Holdings SE og meget høj aktivitet med omlægning af realkreditlån, ligesom tilbageførte nedskrivninger bidrager positivt til resultatet.

Også den ordinære drift viser en positiv udvikling på en række områder; Koncernen præsterer en vækst i udlån på 9 % og øger netto renteindtægterne med 7 %. Væksten skyldes primært en stor tilgang af nye privatkunder og fremgang i datterselskabet, idet Koncernen samtidig reducerer andelen af store eksponeringer fra 151,0 % ved årets start til 124,9 %. Koncernen har gennem året øget forretningsgrundlaget, hvilket har en positiv effekt på gebyrer og provisionsindtægter. 

Totalbanken gennemførte i 2019 en fuldtegnet aktieudvidelse med et bruttoprovenue på 35,5 mio.kr.   (selskabsmeddelelse 19/2019). Formålet med kapitaludvidelsen var at understøtte den vækst, som Koncernen oplever og være klar til de øgede kapitalkrav i de kommende år.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet og udviklingen. Med årets resultat er det ledelsens forventning, at Koncernen fastholder fokus på at øge udlånet og tiltrække flere nye kunder.

Attachment


Attachments

Årsrapport 2019