QPR Software toimittaa prosessilouhintaohjelmiston globaalille ajoneuvoteknologian toimittajalle

Helsinki, FINLAND


Helsinki 5.3.2020 klo 14.00 - QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä globaalille ajoneuvoteknologian toimittajalle

Asiakas aloittaa heti keskeisten ydinprosessien – toimitusprosessi (Order-to-Cash) ja hankintaprosessi (Purchase-to-Pay) – seurantaan, parantamiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Ensisijaisena tavoitteena on käyttää prosessilouhintaa prosessien poikkeusten vähentämiseksi, automaation lisäämiseksi ja käyttöpääoman vähentämiseksi.

Asiakas tarvitsee prosessilouhinnan tarjoamia tarkkoja prosessinäkemyksiä toiminnan kehittämiseen. QPR ProcessAnalyzer Connectors -teknologia mahdollistaa automaattisten liiketoimintaprosessimallien tuottamisen monien eri tietolähteiden perusteella.

QPR ProcessAnalyzer tuottaa täsmällistä tietoa prosessien nykytilasta, mikä mahdollistaa asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen. Asiakas käyttää QPR ProcessAnalyzeria tuottaakseen liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä havaintoja, esimerkiksi ymmärtämään tehottomuuksien perimmäiset syyt ja tunnistamaan keskeiset pullonkaulat.

Asiakas valitsi QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston sen edistyksellisten ja monipuolisten prosessien analysointiin liittyvien ominaisuuksien ansiosta. Valintaan vaikutti myös ohjelmiston skaalautuvuus globaalisti toimivan yrityksen tarpeisiin.

”Olemme innostuneita päästessämme tekemään yhteistyötä tämän globaalin ajoneuvoteknologian toimittajan kanssa ja auttamaan heitä hyödyntämään prosessilouhintaa tehtävässään parantaa ajoneuvojen turvallisuutta, tehokkuutta ja liitettävyyttä maailmanlaajuisesti. Uskon, että heidän suuri innostuksensa prosessilouhintaan tulee tuottamaan QPR ProcessAnalyzerin avulla erinomaisia tuloksia tilaus-toimitusprosessissa, hankintaprosessissa ja myös laajemmin tässä yrityksessä”, sanoo johtaja Matti Erkheikki, QPR Software.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa prosessilouhinnan, strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja:

Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570