Vostok Emerging Finance årsredovisning för 2019


Stockholm, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok Emerging Finance årsredovisning för  2019

Vostok Emerging Finance Ltd (“Bolaget”) publicerar årsredovisningen för 2019.

Bolagets årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida, www.vostokemergingfinance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50


Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB.


Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Denna information är sådan som Vostok Emerging Finance är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Bilaga


Attachments

vef_ar19_sve