Tillkännagivande av Center of Excellence in Crisis Preparedness

Toronto Centres Centre of Excellence in Crisis Preparedness stärker tillsynsmyndigheters krishantering


TORONTO, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sedan finanskrisen 2008 har Toronto Centre utbildat över 3 600 personer från finansiella tillsynsmyndigheter i över 120 simuleringsprogram för krisberedskap över hela världen, med fokus på utvecklingsländer och tillväxtmarknader. 2019 höll Toronto Centre den allra första regionala virtuella krissimuleringsövningen i realtid för flera jurisdiktioner. Toronto Centres Centre of Excellence in Crisis Preparedness (CECP) tillhandahåller simuleringsbaserad skräddarsydd utbildning i krishantering för tillsynsmyndigheter.

Mot bakgrund av den nuvarande osäkerheten är centrets elever bättre förberedda på att hantera den oväntade globala krisen COVID-19.

Centre of Excellence in Crisis Preparedness främjar organisationens nätverk av globala branschexperter för leverans av programmering och publikationer av hög kvalitet. CECP tillhandahåller åtgärdsorienterad utbildning för tillsynsmyndigheters ökande beredskap för att reagera på akuta händelser. En ny generation simuleringar i realtid hjälper till att förbereda deltagarna på att hantera de implikationer som cyberattacker, pandemier och klimatförändringar – från nationell till global smittspridning – har på finanssektorn. Framtida deltagare kommer att utrustas med viktiga krishanteringsverktyg för att på ett effektivt sätt utvärdera och reagera på krishändelser. Fokus på ledarskapsförmåga som kontinuitetsplanering, kommunikation, samordning och problemhantering bland deltagare i finansiella säkerhetsnät garanterar att våra elever är redo att leda i en kris.

”Finansiella tillsynsmyndigheter måste förbereda sig väl på hur man handskas med en kris innan den inträffar, även om det kanske inte är möjligt att förutsäga källan till problemet. Den snabba utvecklingen av COVID-19-pandemin är ett exempel.”

– Dr Stefan Ingves, ordförande i Toronto Centers styrelse och chef för Riksbanken i Sverige

”Jag hade äran att spela en roll i ett av Toronto Centres krissimuleringsprogram. Som en tidigare invald medlem i den kanadensiska regeringen vet jag att denna utbildning är ovärderlig för alla som har ett finansiellt stabilitetsmandat. Med tanke på dagens globala osäkerhet med COVID-19 är Toronto Centres roll viktigare än någonsin.”

– Barry Campbell, styrelseledamot, Toronto Centre och tidigare statssekreterare till finansministern (Kanada)

”Skapandet av Centre of Excellence for Crisis Preparedness var en naturlig utveckling för oss. Toronto Centre är en global ledare inom utbildning för krisberedskap för finansiella tillsynsmyndigheter. Effekterna av COVID-19 på den globala ekonomin och finansiella system stärker behovet av vårt Center of Excellence.”

– Babak Abbaszadeh, CEO och President, Toronto Centre

LÄS MER

www.torontocentre.org

Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervision (Toronto Center) grundades 1998 och är en oberoende ideell organisation som främjar finansiell stabilitet och tillgång till finansiella tjänster världen över. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kapacitetsuppbyggande program av hög kvalitet för finansiella tillsynsmyndigheter, främst på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer. Vi tror att länder måste ha stabila och inkluderade finansiella system för att frodas. Vårt uppdrag stöder hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen och hjälper till att minska fattigdomen genom att bidra till att bygga dessa ekonomiska grunder. Och hållbar ekonomisk tillväxt är i sin tur en viktig möjliggörare för infrastrukturinvesteringar, stärkande internationell handel och minskning av fattigdom, vilket bekräftas av FN:s 2030-mål för hållbar utveckling och Addis Ababa Action Agenda (Addis Abeba-agendan), finansiering för utveckling. Vårt uppdrag är i linje med Canada’s Feminist International Assistance Policy (Kanadas feministiska internationella biståndspolitik). Sedan starten har vi utbildat mer än 12 000 tillsynsmyndigheter från över 190 jurisdiktioner. Toronto Centre stöds av Global Affairs Canada, Internationella valutafonden, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Comic Relief, Jersey Overseas Aid och andra värdefulla internationella partners.

För mer information vänligen kontakta:

Diana Bird
Communications and Special Projects Coordinator
416-943-9300 x 226
dbird@torontocentre.org