Kronikk: Nå har vi alle et større ansvar

Fornebu, NORWAY


Vi står midt i en global pandemi, med uante konsekvenser for samfunnet vårt. Vi som kan må bidra. Nå har vi alle et større ansvar, og vi i Telenor skal bidra der vi kan.


Telenors mål er å knytte folk og selskap sammen med det som er viktigst for dem gjennom å tilby gode og sikre nettverk. Jeg føler dette ansvaret sterkere enn noen gang. For når store deler av verden kommuniserer elektronisk fremfor å møtes fysisk, så er gode nettverk avgjørende. I Norden har vi hatt økning på 44 prosent i talevolum, og 12 prosent i datavolum siden januar. En slik vedvarende økning har jeg aldri opplevd i mine over tyve år i Telenor. Den nye situasjonen skaper et press på infrastrukturen vår, og gjør at vi kontinuerlig må overvåke, forsterke og forbedre nettverkene våre.

Nå er det avgjørende at tjenestene våre fungerer, og det er et ansvar alle vi i Telenor tar på største alvor. Men jeg mener vi har et samfunnsansvar også utover dette, og vi vil bidra med mer. For koronaviruset er blodig urettferdig. Det rammer eldre og sårbare mennesker. Det river teppet vekk under føttene på store og små selskaper, og det skaper massearbeidsløshet og utfordringer for helsesektoren. Telenor har så langt vært skånet fra de mest dramatiske konsekvensene. Jeg mener det gir oss et ekstra ansvar. Som VG skriver i sin leder på søndag: «Vi har tradisjon for å hjelpe hverandre i dette landet. De som kan bidra, bør gjøre det nå.»  Vi i Telenor vil bidra der vi kan, og har derfor sett oss ut fire områder hvor vi skal fokusere vår innsats i tiden som kommer.

For det første, så skal vi fortsette å investere milliardbeløp i sikre og pålitelige nettverk, og sikre dekning der det trengs. Telenor er en av de største investorene i Fastlands-Norge, med investeringer i 2019 på over 5,5 milliarder kroner. Til tross for utfordrende økonomiske utsikter rundt oss, så fortsetter Telenor sine betydelige investeringer også i år for å sikre pålitelige og stabile nettverk, og beskytte tilgangen til viktige tjenester som nå trengs mer enn noen gang før.

God nok dekning og kapasitet på steder som sykehus, avlastningssentre, politistasjoner, offentlige kontorer og ikke minst tilkobling for leger, helsepersonell og andre nøkkelpersoner er avgjørende. Gjennom våre investeringer i solide nettverk kan vi støtte opp om heltene som står i pandemiens frontlinje.

For det andre, vil vi tilby anonymiserte mobilitetsdata for å hjelpe helsemyndigheter å forutsi og forhindre spredning av viruset. Telenor er i gang med å etablere samarbeid om utveksling av anonymisert mobilitetsdata med helsemyndigheter i flere markeder, inkludert i Norden. Dette er basert på fem års erfaring i Pakistan og Bangladesh med bekjempelse av denguefeber og malaria. Nå bruker vi denne kunnskapen i et pågående prosjekt med Folkehelseinstituttet, der vi tilgjengeliggjør våre mobilitetsdata. Kjennskap til folks bevegelsesmønstre hjelper helsemyndighetene til å bedre forstå spredningen av koronaviruset og forberede seg på belastningen som kommer. Våre kunders personvern og tillit er grunnleggende viktig for Telenor, derfor er dataene alltid bearbeidet, anonymisert og ikke sporbare tilbake til én person eller én telefon.

For det tredje, så vil vi samarbeide med partnere for å gi barn sikker tilgang til internett og utdanning. Skoler er stengt over hele verden og mange barn står i fare for å miste utdanning og muligheter. Vi ønsker å bidra ved å samarbeide med partnere som sikrer barn internettilgang og læringsressurser. Mange barn bruker nå mye tid på internett, og Telenor fremmer tiltak som sikrer nettsikkerhet for barn og unge. Et eksempel på dette er «Bruk hue»-programmet her i Norge, eller Cybersafe i Malaysia og Digiworld i Pakistan.

For det fjerde, så vil vi gjøre utvalgte nettkurs og sikkerhetsressurser tilgjengelig for folk og selskaper. Arbeidsløsheten har økt drastisk som følge av krisen, og mange må nå finne jobb i et svært utfordrende arbeidsmarked. Telenor ønsker derfor å gjøre utvalgte tilbud av nettbaserte utdanningsprogrammer så tilgjengelig som mulig for folk som står uten jobb som resultat av koronaviruset. Vi ser også at risikoen for å bli utsatt for cyberkriminalitet nå er spesielt høy. Telenor har investert i både nettsikkerhetskompetanse og verktøy. Nå vil vi dele både råd, kunnskap, kompetanse og aktuelle treningsressurser med andre selskaper gratis, for å bidra til at disse blir best mulig rustet til å forhindre sikkerhetsbrudd og håndtere bedrageriforsøk.

Jeg kan love at jeg og mine 20 000 kollegaer i Telenor vil fortsette å jobbe gjennom denne krisen slik at de samfunnene hvor vi har operasjoner kan ha sikre og stabile nettverk som knytter mennesker og selskaper til det som betyr mest for dem akkurat nå. De neste ukene og månedene må vi alle jobbe sammen og bidra der vi kan, og vi skal gjøre vår del.

Les mer om Telenors bidrag for å hjelpe i kampen mot COVID-19 her

– Sigve Brekke, konsernsjef Telenor ASA