Referat fra ordinær generalforsamling FN8/2020

Kgs. Lyngby, DENMARK


Referat fra FastPassCorp A/S’ ordinære generalforsamling 2020

Mandag den 27.april 2020 kl. 16:00

Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde

Finn Jensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Finn Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 554.474 aktier = 65,4%. Personligt eller via fuldmagter var 17 aktionærer repræsenteret.

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

  1. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og bestyrelse

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Ingen forslag var fremsendt

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen anbefaler at der ikke udbetales udbytte
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer, Kurt Bager og Christian Kanstrup

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af revsionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 17:00

27. april 2020

Dirigent: Finn Jensen

Yderligere oplysninger
FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S
Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres  store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

Vigtige links:
Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com
Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:
www.linkedin.com/company/fastpasscorp
www.facebook.com/fastpasscorp