„Aprangos” grupės 2020 m. 3 mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


2020 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 45,8 mln. eurų, arba 7,9% mažiau, nei 2019 m. I-ą ketvirtį.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) uždarytos visos Aprangos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Taip pat, remiantis Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. kovo 27 d. Estijoje uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose. Nuo 2020 m. kovo 28 d. parduotuvės Latvijoje, veikiančios prekybos centruose, nebegali dirbti savaitgaliais. Šie laikini parduotuvių uždarymai ženkliai įtakojo 2020 metų I-o ketvirčio Grupės generuojamą apyvartą, uždirbtą pelną bei atitinkamai – finansinius rodiklius. Vadovybės skaičiavimais Grupė vien kovo mėnesį dėl kilusios COVID-19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 10 mln. eurų apyvartos (su PVM), atitinkamai negavo apie 4 mln. eurų bendrojo pelno ir neuždirbo apie 2,5 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą.

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš apmokestinimą per 2020 m. tris mėnesius sudarė 2,2 mln. eurų, kai 2019 m. atitinkamu laikotarpiu nuostolis siekė 0,8 mln. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2020 m. tris mėnesius siekė 2,8 mln. eurų, kai atitinkamu 2019 m. laikotarpiu EBITDA sudarė 3,8 mln. eurų.

Su „Aprangos“ grupės 2020 m. trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

Priedai


Attachments

FA2020Q1 LT Vadovu patvirtinimas 2020Q1 LT