Fynske Bank A/S: Periodemeddelelse 1. kvartal 2020

Svendborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 2020/09

Fynske Banks regnskab for første kvartal af 2020 viser et resultat før skat på -22,9 mio. kroner. Resultatet skyldes i al væsentlighed følgerne af COVID 19. Primært et ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger samt uroen på de finansielle markeder.

Fynske bank har over de seneste år opbygget en sund kerneforretning og en stærk kapital. Derfor kan vi i den nuværende situation fokusere på at hjælpe virksomheder og familier, som ellers har en sund økonomi, gennem krisen på en ordentlig og ansvarlig måde. Fynske Bank er i årets første kvartal markant påvirket af den globale uro på finansmarkederne verdenen over som følge af spredningen af coronavirus. 

Regnskabet for årets første tre måneder viser et utilfredsstillende resultat på -22,9 mio. kr. før skat. I samme periode sidste år lød resultatet før skat på et overskud på 28,9 mio. kr.
Nedgangen skyldes i al væsentlighed de finansielle følgevirkninger af pandemien, som delvist har lukket Danmark og verdenssamfundet ned i en periode.

Det har påvirket bankens værdipapirbeholdning negativt, og kursreguleringerne er som følge heraf på -10,1 mio. kr. mod et plus på 12,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Fynske Bank har samtidig valgt at tage nedskrivninger på 20,1 mio. kr. mod indtægter på 3,3 mio. kr. sidste år.

”Isoleret set er det naturligvis ikke et resultat, vi kan være tilfredse med. Men situationen taget i betragtning er det ikke så overraskende, at vi også er påvirkede af den globale uro på finansmarkederne,” siger adm. direktør Petter Blondeau og fortsætter:

”Resultatet skyldes primært de relativt store kursreguleringer og vores nedskrivninger i særdeleshed. De er et udtryk for, at vi driver banken ud fra et forsigtighedsprincip, og vi ønsker at handle rettidigt. Samlet har vi, relateret til COVID 19, mernedskrevet 1% af vores udlån til imødegåelse af de udfordringer, der kan ramme vores kunder og dermed indirekte også banken. Aktuelt har vi endnu ikke konstateret tab i forbindelse med COVID-19.

Direktøren hæfter sig da også ved, at finansmarkederne, efter første kvartal, generelt er i bedring. Samtidig oplever Fynske Bank også fortsat en tilfredsstillende tilgang af nye kunder.
”Kigger vi ud over den verserende krise, så glæder vi os over, at de finansielle markeder er begyndt at rette sig igen, siden de var hårdest ramt i marts måned. Og hos Fynske Bank har vi faktisk fornuftigt gang i butikken i en udfordrende tid for alle. Vi har nogle rigtig gode kunder, og vi har stadigvæk også en tilfredsstillende tilgang af nye kunder. Derfor har vi al mulig grund til at se lyst på fremtiden på den lidt længere bane,” siger Petter Blondeau.  

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.


Med venlig hilsen

FYNSKE BANK A/S

Vedhæftede filer


Attachments

Fynske Banks periodemeddelelse 1. kvartal 2020 Selskabsmeddelelse 2020-09