Telenor samler virksomheten i Norden for å utnytte vekstmulighetene i regionen

Fornebu, NORWAY


Etableringen av en nordisk hub vil bidra til å styrke viktige vekstområder som 5G, tingenes internett (IoT) og bedriftssegmentet på tvers av Telenors nordiske markeder.

Jukka Leinonen vil fortsette som konserndirektør med ansvar for Norden i tillegg til rollen som administrerende direktør i finske DNA. Jesper Hansen, administrerende direktør i Telenor Danmark, vil tiltre som operasjonsdirektør (Chief Operating Officer, COO) i Telenors nye nordiske hub 1.august.

“Med Telenors sterke tilstedeværelse i de nordiske markedene skal vi søke nye vekstmuligheter i regionen gjennom å dele erfaringer, effektivisere ressursene og skalere opp våre innovative produkter og løsninger. Dette vil øke kundeopplevelsen og bedre kvaliteten på tjenestene vi tilbyr i alle våre nordiske markeder», sier konserndirektør med ansvar for Norden, Jukka Leinonen.

Den nye nordiske organisasjonen vil jobbe tett med lederne i de nordiske virksomhetene for å bedre samhandling, vekst og styrke konkurransekraften til Telenor i regionen.

“Med Jukka som leder for den nordiske virksomheten, er Telenor nå posisjonert som en sterk og konkurransedyktig telekomoperatør i Norden. Nylig samlet vi virksomhetene i Asia og etablerte en asiatisk hub (1. mai 2020) med konserndirektør Jørgen C. A. Rostrup som leder for Telenors Asia-virksomhet. Disse stegene er en viktig del av vår moderniseringsreise, og vil sørge for at vi er forberedt på fremtiden, at vi står klare til å utnytte nye vekstmuligheter og at vi alltid kobler våre kunder sammen med det som betyr mest for dem», sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

Nøkkelendringer i Telenors ledelse

 • Jukka Leinonen fortsetter å representere de nordiske virksomhetene i Telenor ASAs konsernledelse.
 • Jesper Hansen, nåværende administrerende direktør i Telenor Danmark, vil tiltre som operasjonsdirektør (Chief Operating Officer, COO) i Telenors nye nordiske hub 1. august.
 • Hansen erstattes av Lars Thomsen, fungerende konserndirektør og leder for markedsføring, som går ut av konsernledelsen for å ta på seg rollen som administrerende direktør i Telenor Danmark.
 • Anne Kvam, konserndirektør og leder av Corporate Affairs, går også ut av konsernledelsen. Hun tar på seg ansvaret for å lansere Telenor ASAs strategi og plattform for å oppnå klimaambisjonene lagt frem under kapitalmarkedsdagen i mars 2020.

“Vi legger om strukturen i konsernledelsen fra 1. juni. Dette gjør vi for å reflektere en fokusert og spisset organisasjon, som kan levere på våre strategiske ambisjoner om vekst, modernisering og ansvarlig forretningsdrift”, legger Brekke til. “Med disse endringene vil vår konsernledelse bestå av 43 prosent kvinner, som er høyere enn vårt mål på 35 prosent. I tillegg består konsernledelsen av tre nasjonaliteter. Vi vil fortsette å arbeide systematisk med å øke mangfoldet på alle nivåer i Telenor, og dette er nok et skritt i riktig retning.

Telenor ASAs konsernledelse per 1. juni 2020:

 • Sigve Brekke – Konsernsjef
 • Tone H. Bachke – Finansdirektør
 • Cecilie B. Heuch – Konserndirektør og leder for HR og bærekraft
 • Ruza Sabanovic – Konserndirektør og leder av teknologi
 • Jørgen C. A. Rostrup – Konserndirektør med ansvar for Asia
 • Jukka Leinonen – Konserndirektør med ansvar for Norden
 • Petter Børre Furberg – Konserndirektør og administrerende direktør, Telenor Norge

Pressekontakt
Tormod Sandstø | tormod.sandsto@telenor.com | tel: +47 90 94 32 15