Nyrstar geeft een update voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 te houden op 30 juni 2020

Balen, BELGIUM


Gereglementeerde informatie

Nyrstar geeft een update voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 te houden op 30 juni 2020

27 mei 2020 om 22u00 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") geeft vandaag een update met betrekking tot de manier waarop de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 die op 30 juni 2020 zal worden gehouden, zal worden georganiseerd om de participatie van de aandeelhouders te maximaliseren met inachtneming van de verschillende maatregelen die door de Belgische en Europese autoriteiten zijn opgelegd ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.

De Vennootschap heeft het genoegen om aan te kondigen dat, na testen, benchmarking en onderzoek, op verzoek van bepaalde van haar aandeelhouders om deel te nemen aan een debat met de Raad van Bestuur en na overleg met de FSMA, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland is op 30 juni 2020, virtueel zal worden gehouden overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie (het "Koninklijk Besluit nr. 4").  Het formaat van de vergadering is gekozen omdat het een maximale deelname van de aandeelhouders mogelijk maakt binnen de restricties die worden opgelegd in de strijd tegen de Covid-19-pandemie. De Vennootschap heeft besloten dat zij haar aandeelhoudersvergadering op 30 juni 2020 live zal uitzenden en dat zij de aandeelhouders die dat wensen de mogelijkheid zal bieden om virtueel (op afstand) deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering, met behulp van een applicatie.

Er zal een vraag- en antwoordsessie zijn waar de Raad van Bestuur en de commissaris van de Vennootschap zullen, onder voorbehoud en in overeenstemming met de Belgische wetgeving, antwoorden op alle vragen die door de aandeelhouders worden gesteld via een chatbox. Bovendien zal er ook een mogelijkheid zijn om live elektronisch te stemmen over de agendapunten nadat de vragen zijn beantwoord. Terwijl aandeelhouders tijdens de vergadering vragen kunnen stellen, kunnen aandeelhouders ook schriftelijke vragen indienen tot vier dagen voor de vergadering. Verder kan, zoals bij alle aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap, schriftelijk, vooraf en op afstand worden gestemd door middel van een stemming per brief of per volmacht.

De Vennootschap stelt tevens vast dat de aandeelhouders, die voldoen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, kunnen verzoeken om bijkomende agendapunten toe te voegen aan de agenda van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die op 30 juni 2020 wordt gehouden. De bijeenroepingsdocumenten voor de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni 2020 en de details over de toegang tot de specifieke applicatie zullen op 29 mei 2020 op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.

De Vennootschap heeft besloten dat het in de huidige omstandigheden, in het licht van de uitbraak van het coronavirus, de bezorgdheid over de volksgezondheid, de wijdverspreide reisbeperkingen en om de gezondheid en het welzijn van de aandeelhouders en vertegenwoordigers van de Vennootschap te helpen beschermen, niet mogelijk is om de algemene vergadering van 30 juni 2020 als een fysieke vergadering te organiseren op een manier die het risico van verdere verspreiding van het Covid-19 virus uitsluit, zoals voorzien door de maatregelen die de Belgische en andere Europese autoriteiten hebben genomen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie. De Vennootschap beschikt ook niet over voldoende informatie om te kunnen beoordelen hoe de reisbeperkingen voor bepaalde leden van de Raad van Bestuur tegen 30 juni 2020 zullen zijn geëvolueerd.

Zoals eerder aangekondigd door de Vennootschap, zullen de algemene vergadering en de twee buitengewone algemene vergaderingen die achtereenvolgens zullen worden gehouden op 2 juni 2020 om 11.00 uur CEST zich achter gesloten deuren bevinden en, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 en om de gezondheid en het welzijn van de aandeelhouders, en vertegenwoordigers van de Vennootschap te helpen beschermen, heeft de Raad van Bestuur de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders en andere personen die gerechtigd zijn om de vergadering bij te wonen, evenals hun volmachthouders, verboden. De Vennootschap merkt echter op dat de twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die gepland zijn op 2 juni 2020 een aanwezigheidsquorum vereisen, en gezien de historische deelname aan de algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap sinds haar beursgang in 2007 en op basis van de stem- en volmachtformulieren voor de aandeelhoudersvergaderingen die gepland zijn op 2 juni 2020 die de Vennootschap tot nu toe van haar aandeelhouders heeft ontvangen, verwacht de Vennootschap redelijkerwijze dat er twee nieuwe buitengewone algemene vergaderingen zullen moeten worden gehouden op 30 juni 2020. Deze nieuwe buitengewone algemene vergaderingen zullen hetzelfde virtuele formaat volgen als hierboven beschreven voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in dit persbericht wordt uiteengezet. 

De uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en de twee buitengewone algemene vergaderingen van 2 juni 2020 kan enkel schriftelijk gebeuren door middel van een stemming per brief of door een vertegenwoordiging bij volmacht aan een bijzondere gevolmachtigde zoals aangeduid door de Vennootschap, namelijk een werknemer van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse, zoals uiteengezet in de oproeping. De Vennootschap merkt op dat volmachten die worden ingevuld op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies in het volmachtformulier als ongeldig zullen worden beschouwd voor de vergaderingen van 2 juni 2020.

Stem- en volmachtformulieren worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap en kunnen, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4, door een e-mail te sturen met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier of volmachtformulier naar het e-mailadres zoals vermeld in de uitnodiging.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

For further information contact:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                   M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

BijlageAttachments

Update on AGM NL