‘'s Werelds duurste school’ bekritiseerd in academisch rapport om negeren van pesten

Créteil, FRANCE


  • Een rapport dat vandaag is gepubliceerd door een lid van het International Observatory of Violence in Schools laat zien hoe particuliere scholen ondanks hoge schoolgelden hun studenten niet beschermen tegen ernstig pesten en cyberpesten.
  • Een vooraanstaande expert heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit dat scholen vaak prioriteit geven aan hun reputatie door slachtoffers die zich uitspreken te straffen, waardoor pestkoppen zich gevalideerd voelen in hun daden.
  • Institut Le Rosey – de duurste school ter wereld – is het onderwerp van een opvallende rechtszaak in Zwitserland over het feit dat een leerling niet is beschermd.

GENÈVE, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. Eric Debarbieux, emeritus hoogleraar aan de universiteit Paris-Est en lid van het International Observatory of Violence in Schools, heeft gewaarschuwd dat sommige particuliere scholen hun leerlingen niet beschermen tegen pesten en waarden zoals tolerantie en respect niet hoog houden.

Dr. Eric Debarbieux besprak hoe sommige scholen er niet in slagen hun personeel adequaat op te leiden, waardoor ernstige pesterijen worden gebagatelliseerd of niet worden opgemerkt. Slachtoffers worden niet serieus genomen of, nog erger, gestraft omdat ze zich uitspreken: de zogenaamde ‘dubbele straf’.

Vervolgens heeft hij scholen opgeroepen om ervoor te zorgen dat alle werknemers hun plicht begrijpen om studenten te beschermen en voor ze te zorgen. Bovendien moet het personeel worden getraind in het omgaan met ernstige gevallen van pesten.

Hij heeft gezegd dat dit ‘vaak’ het geval is bij ‘de meest prestigieuze instellingen’, die zich voornamelijk bezig houden met de reputatie van de school, en waar ‘pesterijen vaak worden ontkend’.

In het bijzonder haalt Dr. Debarbieux hier een voorbeeld aan van het Institut Le Rosey – ‘s werelds duurste school.1 Als gevolg van een vermeend falen van de school hadden Radhika en Pankaj Oswal, de ouders van een leerling, geen andere keus dan gerechtelijke stappen in Zwitserland tegen de school te ondernemen.

Na claims van ernstige pesterijen jegens hun kind hebben de ouders hun zorgen kenbaar gemaakt aan de leraren op de school en hen gevraagd actie te ondernemen om de veiligheid van hun kind te garanderen.

Er werd volgens de ouders echter geen actie ondernomen en de medewerkers probeerden de kwestie te bagatelliseren. In zijn commentaar op de zaak – en indien het inderdaad zo is verlopen – merkte Dr. Debarbieux op dat het personeel van Le Rosey deze kwestie niet zo serieus heeft genomen als had gemoeten, wat in dit geval tot verdere problemen heeft geleid.

Le Rosey toonde geen bereidheid om te erkennen dat er een probleem was, en heeft zonder juiste rechtvaardiging de herinschrijving van het kind geannuleerd.2 Volgens de familie heeft de school geweigerd zich te verontschuldigen en deed het instituut het pesten af als een ‘banaal klein geschil tussen tieners’.

De expert legde uit hoe dit een duidelijk geval van ‘dubbele straf’ is, waarbij het slachtoffer niet alleen wordt gestraft door het pesten, maar ook door de mensen die bescherming moesten bieden – in dit geval het schoolpersoneel. 

Dr. Eric Debarbieux zei:

“Op basis van de feiten die mij zijn voorgelegd had Le Rosey de zaak serieuzer moeten nemen, wat de voortdurende pesterijen jegens deze leerling had kunnen voorkomen. Bij elke actie die in deze gevallen wordt ondernomen, moet altijd naar het slachtoffer worden geluisterd en voor bescherming worden gezorgd. Helaas kunnen slachtoffers in plaats daarvan door de school worden gestraft – waardoor pestkoppen zich gevalideerd kunnen voelen in hun daden.”

In het verslag worden particuliere scholen aanbevolen een duidelijk preventiebeleid op te stellen, om ervoor te zorgen dat er een veilig proces is voor slachtoffers om hun zorgen te uiten en ervoor te zorgen dat ze worden gehoord en serieus worden genomen. Het vermeldt dat dit ook een adequate opleiding voor personeel moet omvatten over hoe het moet omgaan met pesterijen op school en cyberpesterijen.  

De ouders van de betrokken leerling, Radhika en Pankaj Oswal, zeiden:

“Dr. Debarbieux heeft laten zien hoe scholen als Le Rosey falen in hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van een kind. Scholen zoals Le Rosey moeten hun middelen gebruiken om het voortouw te nemen bij het creëren van effectief beleid om leerlingen te beschermen. Helaas is dat niet het geval geweest.

We zijn blij dat hij naar de situatie van onze dochter heeft gekeken. Dergelijke commentaren zouden constructief moeten worden gebruikt om zulke scholen te laten nadenken over hoe een onderwijsinstituut van wereldklasse er werkelijk uitziet, en actie te laten ondernemen om het personeel voldoende training te bieden, in plaats van als speelveld voor de superrijken te dienen.

Onze dochter is vastberaden om deze ongelukkige periode in haar leven om te buigen in iets positiefs. We hopen dit moment te gebruiken om een positieve erfenis op te bouwen die ervoor zal zorgen dat dit niet meer gebeurt met leerlingen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden als onze dochter.”

Dr. Eric Debarbieux, emeritus hoogleraar aan de universiteit Parijs-Est, lid van de International Observatory of Violence in Schools.

debarbieux.antibullyingreport@gmail.com

Opmerkingen voor redacties

  • Eric Debarbieux is emeritus hoogleraar in de onderwijswetenschappen aan de universiteit Paris Est Creteil (Frankrijk). Hij is een internationale expert op het gebied van geweld en pesten op scholen. Hij hield eerder toezicht op het openbare beleid tegen pesten en geweld op scholen bij het Ministerie van Onderwijs in Frankrijk. Hij is medeoprichter van het International Observatory of Violence in Schools. Dr. Debarbieux schreef 11 boeken over geweld op scholen, pesten en het schoolklimaat.
  • Pankaj en Radhika Oswal zijn een succesvolle Indiase nationale familie woonachtig in Zwitserland. De familie heeft over de hele wereld talloze zakelijke belangen. De rechtszaak werd op 30 september 2019 bij de Zwitserse rechtbanken aanhangig gemaakt.

_________________________

1 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8281345/Billionaire-parents-sue-worlds-expensive-school-claims-daughter-bullied.html

2 https://www.thetimes.co.uk/article/scandal-at-the-school-for-the-super-rich-r60z5x0vk