TERRANET UNDERTECKNAR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) MED DAIMLER


Terranet undertecknar ett Memorandum of Understanding (MoU) med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart. Detta MoU är en bekräftelse av det tidigare påbörjade produktutvecklings- och industrialiseringssamarbetet inom avancerat förarstöd (ADAS) och antikollisionssystem, konstaterar Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

Nästa steg i samarbetet är den planerade demon vid nästa Startup Autobahnmässa (tillväxtinkubatorn och acceleratorn som samfinansieras av Daimler, Porsche och Bosch). Denna mässa har flyttats ett par gånger under 2020 pga Covid-19 och är nu istället planerad till februari 2021.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

+46 70 332 32 62

OM TERRANET
TerraNet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl 08.00 CEST.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.