ContextVision: Salgsbedring i tredje kvartal og utrullingen innen digital patologi går som planlagt


STOCKHOLM - 22. oktober 2020 – ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, kommer i dag med sin rapport for tredje kvartal.

"Vi følger planen innen digital patologi, og med flere fullførte installasjoner kan vi nå fortsette med utvidede studier i den kliniske arbeidsflyten. Pandemisituasjonen gjør driften noe uforutsigbar, men salget innen medisinsk bildebehandling har imidlertid økt sammenlignet med andre kvartal, slik at vi kan være forsiktig optimister. Vår totale salgsvekst per 30. September i år, er større enn samme periode i 2019, sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

”Mens vi ser mindre kortsiktige effekter på salg, og reisebegrensninger som bremser nye forretningsmuligheter, er vår strategi å fortsette å utvikle selskapet stein på stein, samtidig som vi holder økonomien under kontroll. Det viktigste er at disse effektene er midlertidige; dagens situasjon understreker bare behovet for effektive digitale løsninger innen helsevesenet, fortsetter Palm.

Digital patologi
INIFY® Prostata Screening, selskapets første beslutningsstøtteverktøy for prostatakreftdiagnose, fikk CE-merkestatus i juni, noe som betyr at det nå er tilgjengelig for klinisk bruk innen EU. Forutsigelsesmotoren i programvaren er bygget på dyplæringsalgoritmer, og tilbyr overlegen nøyaktighet på pikselnivå. Produktet vil tillate patologer å bruke tiden sin i større grad på prøver med mistenkelig kreft og minimere tiden brukt på godartet vev.

Flere installasjoner ved sentrale referansesentre er ferdigstilt i tredje kvartal for å utvide bruken og utføre utvidede studier i den kliniske arbeidsflyten. Fremskredne samtaler pågår med flere patologilaboratorier i den digitale frontlinjen. Parallelt fortsetter vi våre FoU-aktiviteter med INIFY®, så vel som andre krefttyper som er kjent for å forårsake den tyngste belastningen på patologilaboratoriene verden rundt.

Medisinsk bildebehandling
Flere nye avtaler, samt en regional utvidelse med en eksisterende strategisk kunde, ble inngått i løpet av kvartalet, inkludert en kontrakt for Rivent®, vårt siste produkt for 2D ultralyd lansert i mai i år. Disse vellykkede salgene er alle utelukkende gjort gjennom digital kommunikasjon.

Salget i 3. kvartal endte på 22 MSEK, som er på nivå med salget i 3. kvartal 2019 etter justering for valutaeffekter, og en økning på 9 prosent sammenlignet med årets forrige kvartal. EBITDA endte på 4,9 MSEK, og driftsresultatet endte på 1,2 MSEK. Røntgenvirksomheten fortsetter den positive utviklingen og vokser med 18 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal 2019, mens 2D-ultralyd forblir på et litt lavere nivå som følge av andre akutte prioriteringer blant sykehus og klinikker.

Salget for de første ni månedene i år økte med 6 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, og endte på 71,2 MSEK, med en EBITDA på 22,5 MSEK.

###

Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV.

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

ContextVision Q3 2020 Financial Report ContextVision Q3 2020 Financial Report