Møns Bank opjusterer forventningerne til resultatet for 2020

Stege, DENMARK


LEI-kode:  213800BGF1TQB5M6PH65

Selskabsmeddelelse nr. 8/2020


Møns Bank opjusterer forventningerne til resultatet for 2020.

I forbindelse med offentliggørelse af halvårsresultatet den 27. august blev der udmeldt en forventning om et resultat før skat for hele 2020 på mellem 15-25 mio. kr.

Med et realiseret resultat før skat for 1.-3. kvartal 2020 på 26,7 mio. kr. opjusterer banken forventningerne til resultatet før skat for hele 2020 til mellem 30-35 mio. kr.

Resultatet før skat er præget af, at banken har nedskrevet 9 mio. på bankens udlån, hvoraf halvdelen svarende til 4,5 mio. kr. er foretaget med afsæt i et ledelsesmæssigt skøn som følge af Covid-19 krisen, herunder at krisen vil ramme nogle brancher hårdere end andre.

Resultatforventningen i bunden af intervallet er udtryk for en forventning om et svagt stigende nedskrivningsbehov og vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet er indregnet, at aktivitets- og nedskrivningsniveauet er uændret, herunder at bankens ledelsesmæssige skøn forårsaget af Covid-19 ikke ændrer sig væsentligt.

Møns Banks basisdrift for 1.-3. kvartal lander på omkring 32 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. bedre end samme periode sidste år, og over bankens egne budgetforventninger for denne periode. Ved offentliggørelsen af halvårsresultatet var forventningen til basisdriften for hele 2020 på mellem 30-40 mio. kr.

Forventningerne til basisdriften for året opjusteres derfor til mellem 37-42 mio. kr. I disse forventninger er indeholdt en usikkerhed om fastholdelsen af det høje aktivitetsniveau, der har været gældende igennem hele året.

Bankens kvartalsorientering for Q3 2020 bliver offentliggjort den 17. november 2020 som planlagt.

 

Venlig hilsen

Møns Bank

 

Flemming Jul Jensen

Bankdirektør

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr. 8