DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2020

København Ø, DENMARK


  • Koncernomsætningen udgjorde 371,3 mio.kr., hvilket er 228,1 mio.kr. mindre end samme periode sidste år. Hovedforklaringen på nedgangen er den omfattende nedlukning af størstedelen af koncernens aktiviteter fra den 12. marts 2020 og de fortsatte restriktioner som følge af COVID-19.
  • Resultat før skat udgjorde -186,2 mio.kr. mod 75,5 mio.kr. (fra de fortsættende aktiviteter) i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde -145,3 mio.kr. mod 57,0 mio.kr. i samme periode sidste år.
  • PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2020. Der forventes en omsætning i niveauet 510 til 560 mio.kr. og et resultat før skat på -310 til -280 mio.kr.

Vedhæftet filAttachments

18-2020 Delårsrapport 3Q2020