Terranet får ny CFO från Volvo Cars


Johan Wångblad tillträder som ny CFO på Terranet den 1 december. Johan har intill nyligen innehaft en tjänst som Head of Operations, Volvo Cars Tech Fund. Med sin långa och djupa bakgrund på Volvo och fordonsindustrin där han varit verksam i olika ledande roller inom både finans- och affärssidan, ser vi mycket framemot att jobba tillsammans med Johan för att utveckla bolaget vidare, både i fråga om plattformsutveckling samt på tjänstesidan för att expandera serviceaffären, konstaterar bolagets VD.

Johan ersätter Mattias Larsson som går vidare till ny tjänst som CFO på AWA.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Om TerraNet:

TerraNet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

https://terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 08.30 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.