Terranet tecknar LOI med AFRY


Terranet har undertecknat ett Letter of Intent med AFRY i syfte att ytterligare fördjupa samarbetet för att marknadsföra kringtjänster runt kamerasensorutveckling inom avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon.

”Vi har jobbat med AFRY (tidigare ÅF) under många år primärt som partner när det gäller konsulttjänster inom R&D verksamheten, både avseende signalbehandling och bildanalys. Med undertecknandet av detta avtal vidgas detta samarbete till att även omfatta marknadsföring och försäljning. AFRY är Sveriges ledande och ett av Europas främsta designhus inom bilindustrin. De har en imponerande referenslista och leveransförmåga. Att expandera serviceaffären är ett viktigt mandat för att dels generera intäkter inom kundnära support, dels för att delfinansiera framtida plattformsutveckling, samt också för att bidra till att leverera nya lösningar och därvid ligga i framkant inom ekosystemet för automation av framtida transportsystem. Med Terranets spetskompetens när det gäller algoritmutveckling inom antikollisionssystem samt AFRYS muskler och djupa förankring i branschen, kan vi utnyttja både det lilla bolaget smidighet och den väletablerade koncernen leveransförmåga för att öka takten i marknadsbearbetningen,” säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

”Vi ser generellt stor efterfrågan från olika segment på autonoma system och Terranets spetskompetens ligger precis rätt i den utvecklingen. Vi är på AFRY stolta och glada att kunna avisera ett långsiktigt och fördjupat samarbete som kommer att ge båda parter ännu bättre möjligheter framgent,” säger Jonas Larsson, Business Area Manager, Connected Products på AFRY.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Om TerraNet:

TerraNet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

https://terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl 08.30 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.