Periodemeddelelse 3. kvartal 2020

Stege, DENMARKLei-kode 213800BGF1TQB5M6PH65


Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2020Periodemeddelelse Q3-2020 i hovedoverskrifter:

 • Resultat før skat på 26,7 mio. kr.
 • Højt aktivitetsniveau, specielt indenfor realkreditformidling og investeringsaktivitet, sikrer banken en basisdrift på 32,0 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån mv. på 9,0 mio. kr., som kan fordeles med 4,5 mio. kr. til kundespecifikke nedskrivninger og 4,5 mio. kr. som et ledelsesmæssigt skøn vedrørende brancher, der er og kan blive væsentligt berørt af Covid-19
 • Positiv kursregulering på 3,6 mio. kr.
 • Banken har opjusteret forventningerne til det samlede resultat for 2020 således:
  • Forventninger til basisdriften i intervallet 37 – 42 mio. kr.
  • Forventninger til resultatet før skat i intervallet 30 – 35 mio. kr.
 • Udlånet er påvirket kraftigt af de statslige henstands- og låneordninger, der har reduceret udlånet 9,5 % svarende til 149 mio. kr. Faldet er uændret i forhold til halvårsregnskabet
 • Fortsat stigende indlån, stigningen udgør 11,6 % siden ultimo 2019 svarende til 303 mio. kr.
 • Kapitalprocent på 21,2 (uden indregning af periodens resultat samt nye regler for SMV-rabat)
 • Kapitalmæssige overdækning på 5,6 %-point svarende til 115,8 mio. kr.
Vedhæftet filAttachments

Periodemeddelelse Q3 2020