Saudi-Arabian valtion sijoitusrahasto valitsi QPR:n suorituskyvyn johtamisen ratkaisun


Helsinki, 8.12.2020, klo 14.00 – QPR Software toimittaa suorituskyvyn johtamisen ratkaisun Saudi-Arabian valtion sijoitusrahastolle (Public Investment Fund, PIF), joka on yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoista. PIF rakentaa laajaa kotimaista sekä ulkomaista sijoitusportfoliota tavoitteenaan nousta maailman suurimmaksi riippumattomaksi sijoitusrahastoksi.

Ratkaisu toteutetaan QPR Metrics -ohjelmistolla. PIF saa käyttöönsä tehokkaat ja käyttäjäystävälliset johdon mittaristonäkymät, joiden avulla seurata ja mitata koko organisaation avainsuorituskykymittareita, strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Ratkaisun avulla organisaatio voi ennakoivasti johtaa suorituskykyyn ja strategian toteuttamiseen liittyviä toimia ja viestiä näistä tehokkaasti.

“Toteuttamamme ratkaisu on erittäin laaja ja moniulotteinen suorituskyvyn mittaamiskokonaisuus, ja se tukee asiakasta strategian toteuttamisessa ja suorituskyvyn johtamisessa. Näin laajan ratkaisun toteuttaminen vaatii ohjelmiston, joka yhdistää joustavan toiminnallisuuden erinomaiseen käyttäjäkokemukseen. On erittäin hienoa auttaa asiakastamme strategian jalkauttamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa” sanoo Tero Aspinen, QPR Softwaren liiketoimintajohtaja.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com

Lisätietoja:

Tero Aspinen
Johtaja, QPR Software Oyj
Email: tero.aspinen(at)qpr.com
Tel. + 358 (0)50 338 1894

Lisätietoja QPR Metrics -tuotteesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista:

https://www.qpr.com/products/qpr-metrics

https://www.qpr.com/solutions/performance-management