Ændring af forventning for 2020

Kgs. Lyngby, DENMARK


Den verserende Corona pandemi har også påvirket FastPassCorp i negativ retning. Det har stort set vist sig umuligt at etablere salgs møder med kunder og potentielle kunder. Dette har betydet en forringelse i forhold til den forventning, vi meldte ud i forbindelse med delrapport for første halvår.

For året som helhed forventer vi nu - i bedste fald - en marginal vækst og et resultat før skat omkring plus/minus 0. 

Vedhæftet filAttachments

151220 FN10 Ændret resultatforventning