Evli tarkentaa näkymiään vuodelle 2020

Helsinki, FINLAND


EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE/SISÄPIIRITIETO 28.12.2020 KLO 17.00 (EET/EEST)

Vuoden viimeinen neljännes on sujunut liiketoiminnallisesti hyvin. Lisäksi yleinen osake- ja korkomarkkinoiden kehitys on ollut suotuisaa. Tämän takia yhtiö tarkentaa näkymiään vuodelle 2020.

Positiivisen kehityksen seurauksena arviomme vuoden 2020 liikevoiton ylittävän vertailukauden tason.

Aiemmin arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Evli Pankin tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan perjantaina 22.1.2021.


EVLI PANKKI OYJ


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 (0)50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 (0)40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 83,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,5 prosenttia (30.9.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com