„Aprangos” grupės apyvarta 2020 m. gruodžio mėnesį bei 2020 metais

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2020 m. gruodžio mėnesį sudarė 13,7 mln. eurų, ir buvo 46,6% mažesnė nei 2019 m. gruodžio mėnesio apyvarta.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 18 d. dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) buvo uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje (prekybos centruose parduotuvės buvo uždarytos iki balandžio 25 d.). Taip pat, remiantis Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. kovo 27 d. iki gegužės 11 d. Estijoje buvo uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose. Nuo 2020 m. kovo 28 d. iki gegužės 16 d. parduotuvės Latvijoje, veikiančios prekybos centruose, negalėjo dirbti savaitgaliais. Taip pat nuo 2020 m. gruodžio 16 d. yra laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d. (iki tol nuo 2020 m. lapkričio 14 d. Latvijoje buvo draudžiama prekyba savaitgaliais). Šie laikini parduotuvių uždarymai atitinkamai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą apyvartą.

2020 m. 4-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 53,7 mln. eurų, arba 25,8% mažiau, nei 2019 metais. Per 2020 m. 4-ą ketvirtį, lyginant su atitinkamu 2019 m. ketvirčiu, apyvarta Lietuvoje sumažėjo 30,7%, Latvijoje sumažėjo 20,3%, Estijoje sumažėjo 14,9%.

Neaudituotais duomenimis 2020 metais Grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 204,2 mln. eurų, arba 17,6% mažiau nei 2019 metais.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2020 metais Lietuvoje sudarė 118,3 mln. eurų arba 19,8% mažiau nei 2019 metais. 2020 metais Grupės tinklo apyvarta Latvijoje siekė 52,4 mln. eurų ir sumažėjo 11,8%, apyvarta Estijoje sudarė 33,5 mln. eurų ir sumažėjo 18,5%.

Per 2020 metus „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves, 7 parduotuves rekonstravo ir 12 uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 179 parduotuvių tinklą (104 Lietuvoje, 48 Latvijoje ir 27 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 92,6 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas sumažėjo 1,3%.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801