QPR Software toimittaa prosessilouhintaohjelmistonsa johtavalle eurooppalaiselle teleoperaattorille


Helsinki, Suomi, 13.1.2021 klo 10.00 - QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä yhdelle Euroopan suurimmista teleoperaattoreista

Euroopassa toimiva johtava teleoperaattori suunnittelee käyttävänsä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa analysoidakseen palveluprovisiontiprosessiensa toteutusta ja tehokkuutta sekä yhteistyössä toimivien operaattoreiden palveluita. Saadakseen kaipaamaansa läpinäkyvyyttä palveluprovisointiprosesseihinsa ja tarjoamiinsa palveluihin kyseinen teleoperaattori tunnisti tarpeen prosessilouhinnalle.

QPR ProcessAnalyzerin valintaperusteisiin kuului muun muassa ohjelmiston helppokäyttöisyys, erinomaiset analytiikkakyvykkyydet sekä edistykselliset ja intuitiiviset prosessimonitorointitoiminnallisuudet.

"Näiden prosessien analysointi QPR ProcessAnalyzerin avulla antaa asiakkaalle mahdollisuuden ymmärtää prosessitehottomuuden juurisyitä ja tunnistaa tuottavimmat parannuskohteet. Tämän lisäksi QPR ProcessAnalyzer antaa heille ajankohtaista ja havainnollistavaa tietoa objektiivisen päätöksenteon tueksi. Tämä mahdollistaa parannustoimenpiteiden toteutuksen palveluiden optimoinnissa ja asiakastyytyväisyyden kasvattamisessa. Olemme innoissamme tulevasta yhteistyöstä asiakkaan kanssa. He ovat osoittaneet suurta halua ymmärtää prosessiensa toimeenpanoa ja parantaa suorituskykyään prosessilouhinnan avulla. Olen varma, että he tulevat saavuttamaan mahtavia tuloksia käyttämällä QPR ProcessAnalyzeria", sanoo johtaja Matti Erkheikki.QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessilouhinnan (process mining) sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja:

Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570