Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2021


Pörssitiedote
Fingrid Oyj 22.1.2021 kello 11.00 EET

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2021

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 7.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Hannu Linna Sanna Syri ja Esko Torsti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi ehdotetaan, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Juhani Järvi, Hannu Linna ja Sanna Syri ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Päivi Nerg ja Esko Torsti ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä kummallakin on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1300 euro/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä täältä. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Juha Majanen (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Jukka Reijonen (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

Lisätietoja:

Fingrid, lakiasiainjohtaja Marina Louhija
puh. 040 519 0627