Merkittävä kauppasopimus Lähi-idässä allekirjoitettu


QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 11.2.2021 klo 15.00

Helsinki, 11.02.2021, klo 15.00 – QPR Software on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen suuren Lähi-idässä toimivan keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo nykyisin valuuttakurssein on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, ohjelmiston ylläpitopalveluista sekä ohjelmiston toimitusprojektista.

QPR tiedotti saaneensa vahvistuskirjeen tarjouskilpailun voitosta 22. toukokuuta 2020 ja kertoi kaupan toteutumisen edellyttävän muun muassa vielä hankintasopimuksen allekirjoittamista osapuolten kesken. Samalla yhtiö arvioi, että kaupan toteutuessa valtaosa kaupan arvosta tuloutetaan vuoden 2020 aikana. Sopimusneuvottelujen venyttyä arvioitua pidemmiksi yhtiö arvioi nyt, että lähes miljoona euroa kaupan arvosta tuloutetaan vuoden 2021 aikana.

QPR:n julkistamat vuoden 2020 liikevaihto- ja tulosennusteet säilyvät ennallaan. QPR julkistaa vuodelta 2020  tilinpäätöstiedotteen 18.2.2021.

QPR:n myymä ratkaisu toteutetaan QPR Metrics -ohjelmistolla ja sillä seurataan julkishallinnon strategian toteutumista. Asiakas saa käyttöönsä tehokkaat ja käyttäjäystävälliset johdon mittaristonäkymät, joiden avulla voi seurata ja mitata avainsuorituskykymittareita, strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessilouhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja:
Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja
jari.jaakkola(at)qpr.com
Puhelin: 040 502 6397