Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää

Helsinki, FINLAND


EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 12.2.2021 KLO 10.00 (EET/EEST)

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää valituille yhtiön avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat palkkiot maksetaan Evlin osakkeina.  

Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 118.000 B-osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Osakepohjainen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio myönnetään yhdessä erässä helmikuussa 2021. Palkkion myöntämisen ja palkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai palvelusuhde on voimassa. Lisäksi hallitus voi harkita osallistujan työpanosta sekä yhtiön taloudellista menestystä palkkion myöntämisen yhteydessä. Palkkioerään kohdistuu neljän vuoden lykkäysjakso. Omistusoikeus palkkion kohteena oleviin osakkeisiin siirtyy palkkion saajalle vasta lykkäysjakson päätyttyä helmikuussa 2025. Maksettuihin osakkeisiin kohdistuu yhden vuoden luovutusrajoitus. 

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 120.000 B-osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkio ansaitaan erissä vuosina 2021–2025 vaadittavien suorituskriteerien toteutuessa. Suorituskriteerien täyttymisen lisäksi palkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai palvelusuhde on voimassa. Lisäksi hallitus voi harkita yhtiön taloudellista menestystä palkkion maksamisen yhteydessä. Kuhunkin palkkioerään kohdistuu kolmen vuoden lykkäysjakso. Omistusoikeus palkkion kohteena oleviin osakkeisiin siirtyy palkkion saajalle vasta lykkäysjakson päätyttyä. Maksettuihin osakkeisiin kohdistuu yhden vuoden luovutusrajoitus. 

Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tavoitteena on tukea Evlin strategiaa, sekä linjata osakkeenomistajien ja valittujen avainhenkilöiden tavoitteet Evlin pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemissuunnitelma.

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja


Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 95,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 prosenttia (31.12.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comTags