Contextvisions salg i 2020 matcher rekordåret 2019


STOCKHOLM - 18. februar 2021 - ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling, bildeanalyse og beslutningsstøtteverktøy for digital patologi, rapporterer i dag tallene for fjerde kvartal, samt helårsresultatet for 2020.

Fjorårets salg endte på 94,7 MSEK (95,3), som samsvarer med rekordåret 2019 justert for valutakurseffekter - en solid prestasjon som skyldes en sterk start på året. EBITDA havnet på 25,5 MSEK, med et driftsresultat på 15,5 MSEK.

Salget i fjerde kvartal nådde 23,5 MSEK (28,1), en økning på syv prosent sammenlignet med forrige kvartal, men en nedgang på 16 prosent mot fjerde kvartal 2019. Årsak, pandemieffekter.

«Salget er svakt stigende fra tredje til fjerde kvartal, men fortsatt mangler litt før vi er tilbake der vi hadde tenkt å være, før pandemien. Gitt omstendighetene anser jeg totalomsetningen som en sterk prestasjon. Forebyggende tiltak som ble iverksatt i begynnelsen av pandemien, kombinert med sterk salgsutvikling, har resultert i styrket økonomi ved årsskiftet. Introduksjonsfasen av vårt første digitale patologiprodukt har blitt forlenget som følge av manglende kommunikasjonsmuligheter som som nå begrenser seg til kun digitalkommunikasjon. Responsen fra brukerne er fortsatt veldig positiv, og vi fortsetter å legge et solid grunnlag gjennom tett samarbeid med referansesentre. Oppsummert er jeg stolt av det vi har oppnådd i et så spesielt år», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

Digital patologi
Gjennom lanseringen av INIFY Prostata Screening i midten av 2020, gikk vi fra å være en lovende kandidat, til å bli en ledende aktør innen avanserte beslutningsstøtteverktøy for digital patologi. I fjerde kvartal fokuserte vi på å starte kliniske evalueringer på flere referansesteder hvor vi har installert produktet. Vi har fortsatt faglig tunge diskusjoner med flere sentre i forkant av digitalisering, for å utvide vårt fotavtrykk for å bygge et solid fundament å vokse på. Som nylig annonsert, er det siste senteret i vår portefølje, patologiavdelingen ved Vall d’Hebron universitetssykehus i Barcelona, som fungerer som et referansesenter. Vi opplever imidlertid at prosessen med installasjoner og evaluering av INIFY har blitt redusert som følge av at digitalkommunikasjon er det eneste kommunikasjonsalternativet. FoU-aktiviteter fortsatte med fokus på å øke funksjonaliteten i vårt produkt for prostatakreft, så vel som andre krefttyper som er kjent for å forårsake den tyngste belastningen for patologer verden rundt.

Digital patologi er et voksende marked med åpenbare behov. Ettersom befolkningsveksten og lengre levealder fører til at sykdomsraten øker, står patologer over hele verden overfor en stadig økende belastning. Å digitalisere, samt å utstyre helsepersonell med kraftige programvareverktøy, blir en viktig nøkkel, som til slutt vil gi forbedret arbeidsflyt og høyere kvalitet.

Medisinsk bildebehandling
Flere kontrakter - inkludert en utvidelse av samarbeidet med en av våre globale nøkkelkunder innen ultralyd - ble signert i fjerde kvartal, som igjen legger grunnlag for videre vekst. Salget av ultralyd og MR er fortsatt påvirket av pandemien, men vi ser positive tegn og en en økning i salget sammenlignet med forrige kvartal. Røntgensalget økte kraftig i løpet av fjoråret, hovedsakelig knyttet til en sterk markedspenetrasjon med Altumira, vårt siste AI-baserte produktserie. Rivent, vår syvende produktgenerasjon for 2D-ultralyd, fortsetter å få stor markedsoppmerksomhet med sin evne til å levere eksepsjonell bildekvalitet sammen med en ekstraordinær skarphet. Flere gode diskusjoner og evalueringer med kunder, øker optimismen vår om å signere ytterligere kontrakter drevet av Rivent det kommende året.

Prosjekter og forretningsdiskusjoner gjør fremskritt, men i et lavere tempo som følge av pandemien. Verktøy for digitalkommunikasjon og kundesupport har blitt forbedret kontinuerlig gjennom året, for å kunne drive virksomheten effektivt under nåværende omstendigheter. Disse verktøyene og etablerte prosesser vil fortsette å være av stor verdi etter pandemien.

«Resultatet vi leverer, på tross av helt nye forhold i store deler av 2020, bekrefter vår sterke markedsposisjon og gode kundeforhold. Mens den nærmeste fremtiden forblir uforutsigbar, er jeg virkelig imponert over besluttsomheten vi har sett fra teamet, våre kunder og partnere i å drive prosjekter og forretninger med bruk av kun digitalkommunikasjon. Jeg er forsiktig optimistisk med hensyn til å kunne komme tilbake til et miljø med mindre reisebegrensninger i 2021, slik at vi kan fortsette å øke vår vekst», sier Palm.

###

Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.

###

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

ContextVision Q4 and full year Financial Report ContextVision Q4 and full year Financial Report