Årsrapport 2020

Stege, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 1/2021

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65


Årsregnskabet er kendetegnet ved: 

 • Overskud før og efter skat udgør henholdsvis 35,3 mio. kr. og 28,4 mio. kr.
 • Egenkapitalen før skat forrentes med 7,4 % p.a.
 • Banken følger Finanstilsynets henstilling om ikke at udbetale udbytte for 2020
 • Stigende aktivitetsniveau med en stigende basisdrift, som udgør 40,4 mio. kr. mod sidste år 36,8 mio. kr.
 • Positiv kursregulering på 8,8 mio. kr.
 • Nedskrivningerne udgør samlet set 13,9 mio. kr. Heri er indregnet et ledelsesmæssigt skøn på 15,0 mio. kr. som følge af Covid-19
 • Kapitalprocent på 24,0 %
 • Kapitalbehovet inklusiv buffer- og NEP-krav udgør 15,3 %, hvilket medfører en overdækning på 8,7 %-point
 • Bankens udlån er væsentligt påvirket af de offentlige låne- og henstandsordninger med et udlånsfald på 147 mio. kr. i forhold til 2019 svarende til 9,4 %
 • Stigende volumen på både indlån og garantier med en vækst på henholdsvis 15,9 % og 9,1 %
 • Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 448,9 %
 • Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten


Vedhæftet filAttachments

Årsrapport 2020