Ændring i Møns Banks ledelse

Stege, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

LEI-Kode 213800BGF1TQB5M6PH65


Oplysning om kommende ændring i Møns Banks ledelse.

Formand for bankens repræsentantskab og medlem af Møns Banks bestyrelse Elly Nielsen har besluttet, at hun efter generalforsamlingen den 24. marts 2021 har valgt at stoppe i bankens bestyrelse og repræsentantskab, hvilket sker som led i planlagt succession i bankens bestyrelse og repræsentantskab.

Elly Nielsen har været medlem af bestyrelsen siden 2013 og repræsentantskabet siden 1992, for hvilket hun har fungeret som formand siden foråret 2013.

Venlig hilsen

Møns Bank

 

Flemming Jul Jensen

Bankdirektør

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr. 3-2021