Félagsbústaðir hf. - ársreikningur 2020

Reykjavík, ICELAND


Ársreikningur Félagsbústaða 2020

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti ársreikning félagsins 2020 á fundi sínum í dag 25. febrúar.

Hagnaður vegna hækkunar á eignasafni 
Hagnaður félagsins nam 1.443 m.kr. er hann allur tilkominn vegna hækkunar á virði eigna, sá hagnaður verður ekki innleystur nema með eignasölu.

Sjóðstreymi Félagsbústaða sýnir að handbært fé frá rekstri var 727 m.kr. samanborið við 1.059 m.kr. árið áður. Afborganir langtíma lána námu 952 m.kr. Helstu kennitölur reikningsins eru:

  • Rekstrartekjur ársins námu 4.661 m.kr.
  • Afkoma ársins fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 2.149 m.kr. eða 46,1% af rekstrartekjum
  • Matshækkun fjárfestingareigna á árinu námu 1.742 m.kr.
  • Söluhagnaður vegna sölu á Hallveigarstíg 1 nam 157 m.kr.
  • Virði fjárfestingareigna í lok ársins er 99.103 m.kr.
  • Eigið fé í lok ársins er 48.820 m.kr.
  • Eiginfjárhlutfall í lok ársins er 48,6%
  • Vaxtaberandi skuldir í lok tímabils nema 47.688 m.kr.

Rekstur og afkoma
Rekstrartekjur Félagsbústaða árið 2020 námu 4.661 m.kr. er það aukning um 3,6% milli ára sem skýrist af hækkun leiguverðs vegna verðlagsbreytinga og stækkun eignasafnsins. Rekstur og viðhald eigna hækkar um 84 m.kr. eða um 4,3% á milli ára. Rekstrarhagnaðarhlutfall (EBIT%) er 46,1% samanborið við 46,4% árið áður.

Eignasafn og efnahagur
Heildareignir félagsins námu 100.461 m.kr. í lok ársins en þær jukust um ríflega 7% frá ársbyrjun. Fjárfestingareignir jukust um 7,6% eða 6.977 m.kr., fjárfest var fyrir 5.023 m.kr. og matsbreyting nam 1.954 m.kr. Heildaskuldir nema 48.682 m.kr. og hafa hækkað um 3.795 m.kr. á árinu. Eigið fé hækkaði um 3,4% milli ára. Eiginfjárhlutfall í lok árs var 48,6% en 50,4% í lok árs 2019.

Skuldabréfaútboð
Félagsbústaðir eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgja þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru þær aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt þeim lögum sem gilda um félagið.

Í febrúar og ágúst 2020 stækkaði félagið félagslega skuldabréfaflokkinn FB100366 SB. Hann er verðtryggður með ársfjórðungslegum jöfnum greiðslum til lokadags þann 10. Mars 2066. Skuldabréfaflokkurinn ber einfalda ábyrgð Reykjavíkurborgar. Alls hafa verið gefnar út 11.650 milljónir að nafnvirði í skuldabréfaflokknum. Flokkurinn hefur verið tekinn til viðskipta á Sustainable Bond markaði Nasdaq Iceland.

Þróun eignasafns
Félagsbústaðir keyptu 127 fasteignir á árinu 2020 en áform voru um að fjölga leigueiningum um 144 og 123 á yfirstandandi ári.

Nánari upplýsingar veitir:

Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir.is, sími 520 1500

ViðhengiAttachments

Ársreikningur Félagsbústaða 31.12.2020 undirritaður