Børsmeddelelse nr. 04.2021 Indre værdi pr. 28. februar 2021

København K, DENMARK


DatoIndre værdi, DKK pr. aktie
28/02/20217,40
31/01/20217,50
31/12/20207,30

Følsomheden på den indre værdi af aktier i SmallCap Danmark A/S overfor ændringer i børskursen på aktier i Rias A/S er d.d.:

Børskurs, Rias A/S, d. 28/02/2021Ændring i børskurs af Rias A/SÆndring i indre værdi af SmallCap Danmark A/S
DKK 450+/-10%+/-3,7%

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2019.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Vedhæftet filAttachments

AS_04_2021_NAV280221