Meddelelse nr. 03/2021: Indre værdi pr. 28. februar 2021

København K, DENMARK


  DATO DKK
Seneste indre værdi 28-02-2021 0,94
Indre værdi 31-01-2021 0,94
Indre værdi 31-12-2020 0,94

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2019.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Vedhæftet filAttachments

SI_03_2021_NAV280221