Meddelelse nr. 04/2021: Årsrapport 2020

København K, DENMARK


Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport for 2020. Om forløbet af 2020 kan i hovedtræk fremhæves:

  • Strategic Investments A/S’s resultat for 2020 blev på DKK 0,2m før skat hhv. -0,3m efter skat.
  • Bag årets resultat ligger store forskelle i udviklingen i selskabets portefølje­investeringer.
  • Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2020 DKK 316,0m, svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 0,94. Korrigeret for udbetalt udbytte på DKK 0,02 pr. aktie er indre værdi således uændret i forhold til d. 31. december 2020.
  • I overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik vil bestryelsen indstille til general­forsamlingen, at der udloddes et udbytte for 2020 på DKK 0,02 pr. aktie, svarende til en forrentning på ca. 2%.
  • Ved udgangen af 2020 havde selskabet været aktiv som investeringsselskab i samlet 88 måneder. Siden den investeringsmæssige start d. 1. september 2013 havde selskabet opnået et afkast på 7,6% p.a.
  • Selskabets målsætning er uændret at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat.
  • Selskabet offentligjorde d. 3. marts 2021 indre værdi per 28. februar 2021. Indre værdi var d. 28. februar 2021 uforandret i forhold til d. 31. december 2020.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 74.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Jens Black

Vedhæftet filAttachments

SI_04_2021_Årsrapport2020_120321