Børsmeddelelse nr. 05.2021, Årsrapport 2020

København K, DENMARK


SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2020, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • SmallCap Danmark A/S’ resultat for 2020 blev på DKK -0,4m før og efter skat.
  • Selskabets driftsomkotninger udgjorde, i overensstemmelse med den senest meddelte guidance for 2020 om driftsomkostninger i den nedre del af intervallet DKK 1,5-2,0m, i 2020 DKK 1,5m.
  • Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2020 DKK 27,4m, svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7,3.
  • Selskabets aktiepost i Rias A/S havde d. 31. december 2020 en værdi på DKK 17,9m. Nettolikvider m.m. udgjorde DKK 9,4m. SmallCap Danmark A/S har i 2021 yderligere reduceret selskabets aktie­post i Rias A/S som d. 28. februar 2021 havde en værdi på DKK 10,5m mens selskabets nettolikvider m.m. udgjorde DKK 17,3m.
  • Med baggrund i igangværende forhandlinger med interessenter til selskabets børsplatform har bestyrelsen for SmallCap Danmark A/S besluttet at indstille til generalforsamlingen at der ikke udbetales udbytte for 2020. Såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt måtte vurdere at det er relevant at foretage udlodninger har bestyrelsen en stående bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte.
  • Strategien er uændret i samarbejde med Strategic Investments A/S at afsøge markedet for mulige købere til selskabet med henblik på at opnå den højest mulige værdi af børsplatformen. Det er uvist om, og i givet fald hvornår, en transaktion på attraktive vilkår kan gennemføres.
  • SmallCap Danmark A/S forventer i 2021 driftsomkostninger i niveauet DKK 1,5-2m. Hertil kommer resultateffekten af kursændringer i Rias A/S aktien.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Peter Ott Steffen Schouw
Formand for bestyrelsen Direktør

Vedhæftet filAttachments

AS_05_2021_Årsrapport2020_120321n