UPM laskee liikkeeseen toisen vihreän joukkovelkakirjalainansa

Helsinki, FINLAND


(UPM, Helsinki, 15.3.2021 klo 19.00 EET) – UPM on laskenut onnistuneesti liikkeeseen uuden 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelmansa (Euro Medium Term Note) sekä vihreän rahoituksen viitekehyksensä alla. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maaliskuussa 2031, ja lainalle maksetaan kiinteää 0,50 prosentin korkoa. UPM tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dubliniin.

Citigroup, BNP Paribas, Danske Bank ja Nordea toimivat joukkovelkakirjalainan johtavina järjestäjinä.

Joukkovelkakirjalainaa käytetään UPM:n marraskuussa 2020 julkaistun vihreän rahoituksen viitekehyksen mahdollistamien hankkeiden ja investointien rahoittamiseen. Joukkovelkakirjalainasta saatuja varoja on alustavasti suunniteltu käytettävän seuraaviin viitekehyksen kategorioihin: kestävä metsänhoito, ilmastopositiiviset tuotteet ja ratkaisut, ympäristökuormituksen ehkäisy ja hallinta mukaan lukien jätteiden syntymisen ehkäisy.

“Toisen vihreän joukkovelkakirjalainamme liikkeeseenlasku oli onnistunut, ja oli jälleen ilahduttavaa havaita sijoittajien kiinnostus sitä kohtaan. Tämä uusi vihreä joukkovelkakirjalaina tukee osaltaan Biofore-strategiamme mukaisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamista”, UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen sanoo.

Joukkovelkakirjalainaohjelman esite ja Green Finance Framework -viitekehys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.upm.com/fi/sijoittajat/upm-sijoituskohteena/velka/.

Lisätietoja antaa:
Rahoitusjohtaja Kenneth Råman, UPM, puh. 0400 477 287

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Huomautus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa UPM-Kymmene Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän tiedotteen tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils