Årsrapport 2020

Copenhagen, DENMARK


Bestyrelsen for investeringsforeningen C WorldWide har i dag godkendt foreningens årsrapport for 2020,

som indstilles til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 14. april 2021.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen C WorldWide Henrik Brandt

Direktør

Vedhæftet filAttachments

Investeringsforeningen C WorldWide Aarsrapport 2020