Opdaterede prospekter i Investeringsforeningen C WorldWide

Copenhagen, DENMARK


Investeringsforeningen C WorldWide har i dag offentliggjort opdaterede prospekter for foreningens  afdelinger. Prospekterne kan findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk.

Følgende afsnit er opdateret i prospekterne:

Risiko
Opdateret med aktuelle risiko bemærkninger.

Benchmark
Generel opdatering med 2020 tal.

Årsrapport, Formue og Udbytte
Opdateret med 2020 tal.

Omsættelighed
Dette afsnit er teksten omformulereret på afdelinger som har klasser.

Investeringspolitik
På Emerging Markets KL er antallet af aktier som afdelingen investerer i opdateret til 40-70 aktier.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Brandt
Direktør

Vedhæftet filAttachments

Følgebrev Nasdaq Copenhagen 19.03.2021