Fynske Bank A/S: Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021

Svendborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 2021/03Bestyrelsens beretning blev fremlagt og årsrapport for 2020 blev godkendt.
Resultatdisponering, herunder at der udbetales udbytte på 1,58 kr. pr. aktie for 2020, blev ligeledes godkendt.

Følgende blev genvalgt til repræsentantskabet:

 • Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe
 • Jurist Dorthe Fink Gundersen, Odense
 • Advokat Henning Moritzen, Svendborg
 • Reg. revisor Klaus Hjort-Enemark, Kolding
 • Sales Manager Lars Hansen, Nyborg
 • Proprietær Mads Peter Larsen, Assens
 • Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg
 • Direktør Ulla Øhlenschlæger, Svendborg

Følgende blev nyvalgt til repræsentantskabet:

 • Direktør, gårdejer Dorte Bak Himmelstrup, Stenstrup
 • Health Manager Jeanette Skjoldborg Johannsen, Vejle
 • Direktør Lisa Pontoppidan Hansen, Assens
 • Business Angel Mette Høi Davidsen, Kolding
 • Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen, Nyborg
 • Direktør Alex Gundersen, Assens
 • Direktør, partner, Christian Thuesen, Skårup Fyn

Bankens vederlagsrapport blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til ajourføring af lønpolitikken blev vedtaget.
Repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Som revisor genvalgtes EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501


Med venlig hilsen
Fynske Bank A/S

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse 2021-03 Forløb af generalforsamling